Διδακτορικές Σπουδές

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21

Το Τμήμα Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος καλεί όσους/ες ενδιαφέρονται να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 στις παρακάτω γνωστικές περιοχές να υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του τμήματος (ΦΕΚ: τ. Β’ 3284/06.08.2020).

Γνωστικές περιοχές

  • 1. Αξιολόγηση στις επιστήμες της αγωγής.
  • 2. Φυσική Δραστηριότητα και Κινητική Αγωγή στην πρώιμη παιδική ηλικία.
  • 3. Σχολική και Συμβουλευτική Ψυχολογία.
  • 4. Αγωγή, Φροντίδα και Κοινωνική Πολιτική στη Βρεφική Ηλικία.
  • 5. Ψηφιακή Παιδαγωγική και Δημιουργική Σκέψη.
  • 6. Περιβαλλοντική Επικοινωνία και Εκπαίδευση.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής για την υποβολή αίτησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχει ο/η κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του ν. 4485/2017.

Πέραν αυτών, για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία επιλογής για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής απαιτούνται τα παρακάτω:

Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη ΔΙ.ΠΑ.Ε
P.O BOX 141, T.K. 57400 Σίνδος, Θεσσαλονίκη
+30.2310.013522
info@ecec.ihu.gr

IHU - Alexander Campus
P.O BOX 141, P.C. 57400 Sindos, Thessaloniki
+30.2310.013522
info@ecec.ihu.gr

ECEC IHU © copyright 2021, Digio Digital Marketing digio-logo

Skip to content