Τα Σεμινάρια Ψηφιακών Δεξιοτήτων για τους/τις φοιτητές/τριες του Α΄εξαμήνου με διδάσκοντα τον κ. Γούτα Θεόδωρο, θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα 14/11, ως εξής :

Δευτέρα 15:00-16:00 (Α’ τμήμα) (Φοιτητές/τριες με επώνυμο από Α έως και Ζ)

Δευτέρα 16:00-17:00 (Β’ τμήμα) (Φοιτητές/τριες με επώνυμο από Θ έως και Λ)

Τρίτη 15:00-16:00 (Γ’ τμήμα) (Φοιτητές/τριες με επώνυμο από Μ έως και Πατσιαλά)

Τρίτη 16:00-17:00 (Δ’ τμήμα) (Φοιτητές/τριες με επώνυμο από Περπερά έως και Ψ)

Από τη Γραμματεία

ECEC IHU © copyright 2021, Digio Digital Marketing digio-logo

Μετάβαση στο περιεχόμενο