Ίδρυση του Τμήματος

Το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία ανήκει στην Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του πρώην ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, το οποίο καταργήθηκε με τον ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α΄/7-5-2019).

ECEC IHU © copyright 2021, Digio Digital Marketing digio-logo

Μετάβαση στο περιεχόμενο