ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

«Πρώιμη ανίχνευση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών: Η ετοιμότητα των παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας»

Πηγή χρηματοδότησης:
Επιτροπή Ερευνών ΑΤΕΙΘ

Χρονικό διάστημα:
5/2010 έως 5/2012

Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Ψάλτη Αναστασία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τύπος προγράμματος:
Ερευνητικό

Ιστοσελίδα:
Μετάβαση στη σελίδα

Σύντομη περιγραφή

Το ερευνητικό πρόγραμμα α) θα εξετάσει τις γνώσεις των εν ενεργεία και μελλοντικών παιδαγωγών προσχολικής εκπαίδευσης σχετικά με χαρακτηριστικά και συμπεριφορές παιδιών που σχετίζονται με την εμφάνιση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών στο μέλλον, β) θα συγκρίνει ως προς τα παραπάνω τις εν ενεργεία και τους/τις μελλοντικους/ες παιδαγωγούς ώστε να διαπιστώσει κατά πόσο τα προγράμματα σπουδών που παρέχονται στα τμήματα προσχολικής εκπαίδευσης τους/τις εφοδιάζουν με τις απαραίτητες γνώσεις, και γ) με το σχεδιασμό ερευνητικών εργαλείων θα προτείνει τρόπους εντοπισμού των γνώσεων και της ετοιμότητας των μελλοντικών εκπαιδευτικών να αναγνωρίσουν περιπτώσεις παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο να παρουσιάσουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

«Εικαστική Αγωγή και Ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας»

Πηγή χρηματοδότησης:
Επιτροπή Ερευνών ΑΤΕΙΘ
Χρονικό διάστημα:
1/6/2009 έως 31/5/2012
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Καπουλίτσα Θωμαϊς, Καθηγήτρια Εφαρμογών
Τύπος προγράμματος:
Ερευνητικό
Σύντομη περιγραφή
Στόχοι αυτού του προγράμματος είναι: Α) Να διερευνηθούν οι αντιλήψεις και προσδοκίες των φοιτητριών /ων του τμήματος Βρεφονηπιοκομίας αναφορικά με το ρόλο της εικαστικής αγωγής στην προσχολική ηλικία και τη συμβολή του στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού.
Β) Να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των Βρεφονηπιοκόμων  παιδικών σταθμών ως προς την α) κατανόηση της ιδιομορφίας της διδασκαλίας των εικαστικών δραστηριοτήτων  β) το ρόλο τους στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού  και γ) τη γνώση συγχρόνων μεθόδων διδασκαλίας.  Οι αντιλήψεις αυτών αποτελούν ισχυρές ενδείξεις των σχεδιασμών, των διδακτικών επιλογών αλλά και των πρακτικών εφαρμογών στην τάξη. Στο πλαίσιο αυτό, οι  στάσεις τους συνιστούν ένα καθοριστικό παράγοντα που επηρεάζει σημαντικά και τις στάσεις των μαθητών .
 Γ) Να διερευνηθούν οι δυνατότητες των παιδικών σταθμών στον ελληνικό χώρο  (υλικοτεχνική υποδομή, περιβάλλον- αισθητική του χώρου, διαρκής ενημέρωση   του προσωπικού, συνεργασία με άλλους φορείς κ.λ.π.) για την εφαρμογή συγχρόνων μεθόδων εικαστικής αγωγής. Η ανάγκη της εκπαίδευσης και της συνεχούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, αφορά όχι μόνο την παρακολούθηση από μέρους τους των επιστημονικών, τεχνολογικών και κοινωνικών εξελίξεων, αλλά και  την ανάπτυξη πρωτοβουλιών επιστημονικού πειραματισμού και λειτουργίας με νέους ρόλους και πρότυπα διδασκαλίας.

«Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΑΤΕΙ Θεσ/νίκης, Γ΄ Φάση’, Υποέργο Νο 4 ‘Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ΤΕΙ Θεσσαλονίκης»

Πηγή χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών ΑΤΕΙΘ
Χρονικό διάστημα: 1/1/2006 έως 30/9/2008
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μεγαλονίδου Χριστίνα, Καθηγήτρια Εφαρμογών
Τύπος προγράμματος: Αναπτυξιακό

«Transnational Co-operation Project Comenius 2.1 – EarlySteps: Promoting healthy lifestyle and social interaction through physical education activities during preschool years»

Πηγή χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση, Πρόγραμμα Σωκράτης
Χρονικό διάστημα: 1/10/2004 έως 30/9/2007
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ζαχοπούλου Ευρυδίκη, Καθηγήτρια
Τύπος προγράμματος: Ερευνητικό & Αναπτυξιακό
Ιστοσελίδαhttp://earlysteps.teithe.gr
Σύντομη περιγραφήΣτο Ευρωπαϊκό Διακρατικό Πρόγραμμα ‘EARLYSTEPS: Προάγοντας τον υγιεινό τρόπος ζωής και την κοινωνική αλληλεπίδραση μέσω δραστηριοτήτων φυσικής αγωγής στην προσχολική ηλικία’ συμμετείχαν συνολικά 14 εκπαιδευτικά ιδρύματα (ευρωπαϊκά  ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα & κέντρα Προσχολικής Εκπαίδευσης) από 5 χώρες (Ελλάδα, Αγγλία, Φιλανδία, Κύπρος και Ιταλία). Ακόμη, συμμετείχε ένας συνολικός αριθμός  500 περίπου παιδιών ηλικίας 4-5 ετών. Η πρώτη φάση του προγράμματος περιλάμβανε τον σχεδιασμό και την συγγραφή ενός καινοτόμου προγράμματος Φυσικής Αγωγής για παιδιά προσχολικής ηλικίας (ESPEC – EarlyStepsPhysicalEducationCurriculum), με δύο κύριες επιδιώξεις: 1) την υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής (24 μαθήματα) και 2) την βελτίωση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης των παιδιών (24 μαθήματα). Η δεύτερη φάση του ‘EarlySteps’ περιλάμβανε την οργάνωση Επιμορφωτικών Σεμιναρίων Συνεχιζόμενης Κατάρτισης για εκπαιδευτικούς Προσχολικής Αγωγής, με διαλέξεις και workshops σε ομάδες συζήτησης. Η τρίτη φάση περιλάμβανε την εφαρμογή του ESPEC. Η συνολική διαδικασία αξιολόγησης περιείχε τρία στάδια. Στα πλαίσια του ‘ΕarlySteps’ εκδόθηκε ένα βιβλίο στην αγγλική γλώσσα, που περιέχει όλο το ESPEC.

«ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ (ΕΕΟΤ), υποέργο 2.2.3 Παρεμβατικό πρόγραμμα για δημιουργική μάθηση και απόκτηση υγιεινών συνηθειών στην προσχολική ηλικία»

Πηγή χρηματοδότησης: ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ
Χρονικό διάστημα: 15/1/2004 έως 15/7/2005
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λαλούμη – Βιδάλη Ευαγγελία, Καθηγήτρια
Τύπος προγράμματος: Ερευνητικό
ΠεριγραφήΤο έργο αυτό περιλάμβανε τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός καινοτόμου παρεμβατικού προγράμματος φυσικής αγωγής, με σκοπό να εμπλουτίσουν και να διευρύνουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας τον τρόπο σκέψης τους και τη δημιουργικότητά τους μέσω της κίνησης και του παιχνιδιού. Δεύτερος κύριος σκοπός αυτού του προγράμματος ήταν η εξοικείωση των παιδιών με τον υγιεινό τρόπο ζωής.

«ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ: Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα ΤΕΙ, ΤΕΙ Ηπείρου – ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: Μια συγκριτική προσέγγιση των αναλυτικών προγραμμάτων της προσχολικής αγωγής σε επιλεγμένα ιδρύματα προσχολικής αγωγής Ελλάδας, Αγγλίας και Γερμανίας με την χρήση νέας τεχνολογίας»

Πηγή χρηματοδότησης: ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ
Χρονικό διάστημα: 1/5/2005 έως 31/8/2008
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δήμας Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας, ΤΕΙ Ηπείρου
Συμμετέχοντες από το Τμήμα: Λαλούμη – Βιδάλη Ευαγγελία, Καθηγήτρια
Τύπος προγράμματος: Ερευνητικό
Σύντομη περιγραφήΣκοπός του ερευνητικού έργου  ήταν η συγκριτική προσέγγιση της παιδαγωγικής πράξης σε επιλεγμένα προσχολικά ιδρύματα Ελλάδας, Αγγλίας και Γερμανίας,  η μελέτη των προβλημάτων επικοινωνίας των αλλοδαπών  νηπίων και η διερεύνηση της συνεργασίας βρεφονηπιαγωγών – γονέων στα αντίστοιχα προσχολικά ιδρύματα στα πλαίσια της Διαπολιτισμικής Αγωγής και της χρήσης της νέας τεχνολογίας.

«Ένταξη Παιδιών Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών μέσω της Συστηματικής Εκπαίδευσης των εν ενεργεία Εκπαιδευτικών»

Πηγή χρηματοδότησης: ΕΠΕΑΕΚ
Χρονικό διάστημα: 4/2003 έως 2/2004
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σακκά Δέσποινα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε., Δ.Π.Θ.
Συμμετέχοντες από το Τμήμα: Ψάλτη Αναστασία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Συντονίστρια)
Τύπος προγράμματος: Ερευνητικό
Ιστοσελίδα: http://alex.eled.duth.gr/epame/index.htm
Σύντομη περιγραφήΚεντρικός στόχοςτου έργου ήταν να προτείνει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο επιμόρφωσης το οποίο θα στοχεύει στην προετοιμασία των εν ενεργεία εκπαιδευτικών να αντιμετωπίζουν την ποικιλομορφία (diversity) της σύγχρονης σχολικής τάξης και να υποστηρίζουν αποτελεσματικά την ένταξη των παιδιών σε ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο. Κύριοι στόχοι του προγράμματος ήταν οι ακόλουθοι: (α) να προωθήσει το θέμα της ψυχολογικής και κοινωνικής ένταξης των παιδιών με πολιτισμικές και γλωσσικές ιδιαιτερότητες στο εκπαιδευτικό σύστημα ενισχύοντας τη διαδικασία αποδοχής των παιδιών των παραπάνω ομάδων, πρωτίστως από το εκπαιδευτικό προσωπικό, και δευτερευόντως από τους γονείς και τα παιδιά της κυρίαρχης ομάδας και (β) να προτείνει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο επιμόρφωσης το οποίο θα στοχεύει στην προετοιμασία των εν ενεργεία εκπαιδευτικών να αντιμετωπίζουν την ποικιλομορφία (diversity) της σύγχρονης σχολικής τάξης και να υποστηρίζουν αποτελεσματικά την ένταξη των παιδιών σε ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο.

«ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ: Σχεδίαση και υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής – Ολυμπιακής Παιδείας – Ανάπτυξη/εκπόνηση προγράμματος σπουδών, επιμορφωτικού, εκπαιδευτικού υλικού και Σχεδίου Δράσης Σχολικών Πιλοτικών Προγραμμάτων»

Πηγή χρηματοδότησης: ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (κωδ. 3014.01)
Χρονικό διάστημα: 10/11/2006 έως 28/2/2007
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Θεοδωράκης Ιωάννης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Συμμετέχοντες από το Τμήμα: Ζαχοπούλου Ευρυδίκη, Καθηγήτρια
Τύπος προγράμματος: Αναπτυξιακό
Ιστοσελίδαhttp://kallipateira.sch.gr
Σύντομη περιγραφήΤο Έργο ‘ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ’ αναπτύχθηκε μέσα από το πρίσμα του αθλητισμού και των ολυμπιακών ιδεωδών, δίνει έμφαση στην καλλιέργεια των ιδανικών της ισότητας στη σχολική κοινότητα βάσει μιας εντοπισμένης ανάγκης ενεργητικής συμμετοχής μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών σε προγράμματα που προωθούν τέτοια θέματα και αφορά την εφαρμογή των παρακάτω θεματικών ενοτήτων: 1) Ανθρώπινα δικαιώματα, δικαιώματα του παιδιού, 2) Πολυπολιτισμικότητα, 3) Αντιμετώπιση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού, 4) Ισότητα των φύλων στην Εκπαίδευση και την κοινωνία, και  5) Κοινωνικές ανισότητες και κοινωνικός αποκλεισμός.
Οι μαθητές και οι μαθήτριες μέσα από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» θα μάθουν:
· Να έχουν λόγο στη δημιουργία μιας κοινωνίας πιο δίκαιης και ανεκτικής.
· Να μπορούν να λύνουν τα προβλήματα που τους απασχολούν ειρηνικά.
· Να έχουν περισσότερη αυτοπεποίθηση και να είναι πιο θετικοί.
· Να βελτιώνουν τις δεξιότητες επικοινωνίας.
· Να γίνουν θετικά πρότυπα για την κοινωνία για άλλους νέους.
· Να αποκτούν νέους φίλους.
· Να διασκεδάζουν.
· Να κατανοούν ότι στον αθλητισμό και τη ζωή όλοι είμαστε διαφορετικοί, αλλά και όλοι είμαστε ίσοι.

«Προωθώντας την ισότητα των φύλων κατά τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας: δράσεις συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού με την οπτική του φύλου»

Πηγή χρηματοδότησης: ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ
Χρονικό διάστημα:11/2004 έως 12/2004, 03/2005 έως 12/2006, 01/2008 έως 09/2008
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Β. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Καθηγήτρια, ΑΠΘ
Συμμετέχοντες από το Τμήμα: Ψάλτη Αναστασία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τύπος προγράμματος: Ερευνητικό
Ιστοσελίδαwww.kallirroe.edu.gr
Σύντομη περιγραφή: Κύριος στόχος του έργου ήταν η προώθηση της ισότητας των δύο φύλων στο χώρο εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και ειδικότερα: η εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος των κοριτσιών μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα και η ενσωμάτωση της πολιτικής της ισότητας των δύο φύλων στο περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών, του επαγγελματικού προσανατολισμού και της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Το έργο καινοτομεί ως προς το ότι επιδιώκει τη βελτίωση της πρόσβασης των κοριτσιών και των νεαρών γυναικών στην αγορά εργασίας και την ισότιμη συμμετοχή τους στην επαγγελματική ζωή απευθυνόμενο και στα δύο φύλα. Μέσα από τις διάφορες δράσεις του έργου γίνεται προσπάθεια να επιτευχθεί όχι μόνον η διεύρυνση των επαγγελματικών οριζόντων των κοριτσιών και των γυναικείων ταυτοτήτων, αλλά και η ενσωμάτωση στις ανδρικές ταυτότητες αξιών που συνδέονται με την οικογενειακή ζωή και συμπεριφορών φροντίδας.

«ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: Ταυτότητες φύλου, Εθνικές Ταυτότητες και Σχολική Βία: διερευνώντας τη βία και τη θυματοποίηση στο σχολικό πλαίσιο»

Πηγή χρηματοδότησης: ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ
Χρονικό διάστημα: 05/2004 έως 09/2007
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Β. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Καθηγήτρια, ΑΠΘ.
Συμμετέχοντες από το Τμήμα: Ψάλτη Αναστασία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τύπος προγράμματος: Ερευνητικό
Ιστοσελίδα: http://www.pythagoras.auth.gr/en/expansion.php?project_id=21950&display=conf
Σύντομη περιγραφή: Το έργο αποσκοπούσε, γενικά στη μελέτη και καταγραφή της σχολικής βίας και του εκφοβισμού (bullying) σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (Παιδικός Σταθμός μέχρι και το Λύκειο) και στη διερεύνηση της σχέσης του φαινομένου με τις ταυτότητες φύλου και τις εθνικές ταυτότητες. Ειδικότερα για την επίτευξη αυτού του σκοπού, οι στόχοι αφορούσαν: (α) τη μελέτη της κατανόησης του σχολικού εκφοβισμού (bullying) από μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς, (β) την καταγραφή της συχνότητας του φαινόμενου στα ελληνικά σχολεία, (γ) τη μελέτη των παραγόντων που καθιστούν μαθητές/τριες πιο ευάλωτους/ες και πιο ανθεκτικούς/ές σε φαινόμενα εκφοβισμού, (δ) την ανίχνευση των τρόπων με τους οποίους αγόρια και κορίτσια αλλά και οι εκπαιδευτικοί τους ταυτίζουν τα δύο φύλα με φαινόμενα όπως η βία, ο εκφοβισμός και η θυματοποίηση και τέλος, (ε) τη διερεύνηση των αναγκών των μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση του φαινόμενου. 

Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη ΔΙ.ΠΑ.Ε
P.O BOX 141, T.K. 57400 Σίνδος, Θεσσαλονίκη
+30.2310.013522
info@ecec.ihu.gr

IHU - Alexander Campus
P.O BOX 141, P.C. 57400 Sindos, Thessaloniki
+30.2310.013522
info@ecec.ihu.gr

ECEC IHU © copyright 2021, Digio Digital Marketing digio-logo

Μετάβαση στο περιεχόμενο