Πρόγραμμα σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών (ΈΝΑΡΞΗ : ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020)
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Πρόγραμμα Σπουδών (ΈΝΑΡΞΗ : ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024)
 • 1ο έτος

  Α’ εξάμηνο

  Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού
  ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ECTS
  1 Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής 3 6
  2 Εισαγωγή στη Ψυχολογία 3 6
  3 Υγεία και Ασφάλεια στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία 3 6
  4 Αγωγή & φροντίδα στη βρεφική ηλικία 3 6
  5 Ξένη γλώσσα: Επιστημονική ορολογία 3 6
  ΣΥΝΟΛΑ: 15 30
 • 1ο έτος

  Β’ εξάμηνο

  Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού
  ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ECTS
  1 Αναπτυξιακή ψυχολογία 3 6
  2 Παιχνίδι & Μαθησιακό Περιβάλλον 3 6
  3 Αγωγή στην πρώιμη παιδική ηλικία 3 6
  4 Ειδικά θέματα αγωγής βρεφικής ηλικίας 3 6
  5 Αξιολόγηση στις επιστήμες της αγωγής 3 6
  ΣΥΝΟΛΑ: 15 30
 • 2ο έτος

  Γ’ εξάμηνο

  Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού
  ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ECTS
  1 Γλωσσική αγωγή & γραμματισμός 3 6
  2 Κινητικό παιγνίδι & βασικές δεξιότητες* 3 6
  3 Θεωρία και μεθοδολογία δραστηριοτήτων βρεφικής ηλικίας* 3 6
  4 Ψηφιακή παιδαγωγική 3 6
  ΣΥΝΟΛΑ: 15 30

   

  Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα (1 εκ των παρακάτω)
  ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ECTS
  1 Τεστ και μετρήσεις στην πρώιμη παιδική ηλικία 3 6
  2 Μουσική και κίνηση 3 6
  3 Παιδική λογοτεχνία 3 6
  5 Ξένη γλώσσα ΙΙ 3 6
  4 Μάθημα από άλλο τμήμα του ΔΙΠΑΕ (έως 2 στο σύνολο) 3 6
  ΣΥΝΟΛΑ: 15 30
 • 2ο έτος

  Δ’ εξάμηνο

  Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού
  ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ECTS
  1 Βασικές αρχές μεθόδων έρευνας 3 6
  2 Προγράμματα προσχολικής αγωγής & μεθοδολογικές προσεγγίσεις 3 6
  3 ΟΕπαγγελματική ηθική & δεοντολογική συμπεριφορά 3 6
  4 Οργάνωση περιβάλλοντος βρεφικής ηλικίας 3 6
  ΣΥΝΟΛΑ: 12 24

   

  Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα (1 εκ των παρακάτω)
  ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ECTS
  1 Αξιοποίηση ψηφιακών μέσων στην παιδαγωγική πράξη 3 6
  2 Αισθητική αγωγή 3 6
  3 Θεατρικό παιγνίδι 3 6
  4 Κοινωνική & συναισθηματική αγωγή στην πρώιμη παιδική ηλικία 3 6
  5 Μουσικοπαιδαγωγική 3 6
  ΣΥΝΟΛΑ: 3 6
 • 3ο έτος

  Ε’ εξάμηνο

  Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού
  ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ECTS
  1 Σεμινάριο εφαρμοσμένων δραστηριοτήτων πρακτικής άσκησης 3 6
  2 Πρακτική άσκηση – εφαρμοσμένες δραστηριότητες 24
  ΣΥΝΟΛΑ: 3 30
 • 3ο έτος

  ΣΤ’ εξάμηνο

  Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού
  ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ECTS
  1 Κοινωνιολογικές και πολιτισμικές προσεγγίσεις της παιδικής ηλικίας 3 6
  2 Περιβαλλοντική επικοινωνία στις επιστήμες της αγωγής 3 6
  ΣΥΝΟΛΑ: 9 12

   

  Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα (1 εκ των παρακάτω)
  ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ECTS
  1 Ανάπτυξη μαθηματικών εννοιών 3 6
  2 Φυσικές επιστήμες στην πρώιμη παιδική ηλικία 3 6
  3 Οργάνωση & διοίκηση κέντρων προσχολικής αγωγής 3 6
  4 Ειδικά θέματα αναπτυξιακής ψυχολογίας 3 6
  5 Μάθημα από άλλο τμήμα του ΔΙΠΑΕ (έως 2 στο σύνολο) 3 6
  ΣΥΝΟΛΑ: 3 6

   

  Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά σεμινάρια (1 εκ των παρακάτω)
  ΚΩΔ. Σεμινάρια Ερευνητικής Εργασίας ΩΡΕΣ ECTS
  1 ΣΕΕ: Εφαρμοσμένη αξιολόγηση στην προσχολική αγωγή 3 6
  2 ΣΕΕ: Εφαρμογές παιδικής λογοτεχνίας 3 6
  3 ΣΕΕ: Εφαρμογές φυσικής δραστηριότητας & κινητικής αγωγής 3 6
  4 ΣΕΕ: Εφαρμογές σχολικής και συμβουλευτικής ψυχολογίας 3 6
  5 Εφαρμογές βρεφονηπιοκομίας 3 6
  6 ΣΕΕ: Εφαρμογές περιβαλλοντικής αγωγής 3 6
  7 ΣΕΕ: ΕΕφαρμογές στην παιδαγωγική πράξη 3 6
  8 ΣΕΕ: Εφαρμογές ψηφιακής παιδαγωγικής 3 6
  9 ΣΕΕ: Εφαρμογές κοινωνικής και αναπτυξιακής ψυχολογίας 3 6
  ΣΥΝΟΛΑ: 3 6
 • 4ο έτος

  Ζ’ εξάμηνο

  Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού
  ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ECTS
  1 Αναπτυξιακή ψυχοπαθολογία 3 6
  2 Ανάπτυξη και εφαρμογή ερευνητικών σχεδιασμών 3 6
  3 Καινοτομία & δημιουργικότητα στην παιδαγωγική πράξη 3 6
  4 Συμβουλευτική & διαπροσωπικές δεξιότητες στην αγωγή πρώιμης παιδικής ηλικίας 3 6
  ΣΥΝΟΛΑ: 12 24

   

  Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα (1 εκ των παρακάτω)
  ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ECTS
  1 Εφαρμογές σχολικής ψυχολογίας 3 6
  2 Ψυχολογία της οικογένειας 3 6
  3 Ανάλυση ποσοτικών δεδομένων 3 6
  4 Φυσική δραστηριότητα & αγωγή υγείας 3 6
  5 Μάθημα από άλλο τμήμα του ΔΙΠΑΕ (έως 2 στο σύνολο) 3 6
  ΣΥΝΟΛΑ: 3 6
 • 4ο έτος

  Η’ εξάμηνο

  Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού
  ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ECTS
  1 Πτυχιακή εργασία 18
  2 Δικαιώματα του παιδιού 3 6
  ΣΥΝΟΛΑ: 3 24

   

  Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα (1 εκ των παρακάτω)
  ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ECTS
  1 Θέματα ψυχοκοινωνικής φροντίδας 3 6
  2 Κοινωνική παιδαγωγική & διαπολιτισμικότητα 3 6
  3 Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων 3 6
  4 Ψηφιακό παιδαγωγικό υλικό & δημιουργική μάθηση 3 6
  5 Μάθημα από άλλο τμήμα του ΔΙΠΑΕ (έως 2 στο σύνολο) 3 6
  ΣΥΝΟΛΑ: 3 6

Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη ΔΙ.ΠΑ.Ε
P.O BOX 141, T.K. 57400 Σίνδος, Θεσσαλονίκη
+30.2310.013522
info@ecec.ihu.gr

IHU - Alexander Campus
P.O BOX 141, P.C. 57400 Sindos, Thessaloniki
+30.2310.013522
info@ecec.ihu.gr

ECEC IHU © copyright 2021, Digio Digital Marketing digio-logo

Μετάβαση στο περιεχόμενο