Διοικητικό Προσωπικό

Οι ώρες εξυπηρέτησης των φοιτητών και του κοινού είναι καθημερινά, από ώρα 10:00 – 12:00 από τη θυρίδα της Γραμματείας. Οι φοιτητές/τριες όταν συναλλάσσονται με τη Γραμματεία του Τμήματος θα πρέπει να γνωρίζουν τον Αριθμό Μητρώου τους.

Προσωπικό Γραμματείας

  • Προϊσταμένη Γραμματείας:

    Παπαδιαμάντη Μήνα – minapap@admin.teithe.gr

    Τηλ: +30 2310 013847, Fax: +30 2310 791149
  • Διοικητική Υπάλληλος:

    Κατσαράκη Παρθένα – katpopi@admin.teithe.gr

    Τηλ: +30 2310 013846, Fax: +30 2310 013522

ECEC IHU © copyright 2021, Digio Digital Marketing digio-logo

Μετάβαση στο περιεχόμενο