Διοικητικό Προσωπικό

Η εξυπηρέτηση των φοιτητών/τριών γίνεται καθημερινά, από 10:00 έως 11:00 από τη θυρίδα της Γραμματείας και τηλεφωνικά από 10:00 έως 11:00. Οι φοιτητές/τριες κατά τη συναλλαγή τους με τη Γραμματεία του Τμήματος θα πρέπει να επιδεικνύουν την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα.

Προσωπικό Γραμματείας

  • Προϊσταμένη Γραμματείας:

    Παπαδιαμάντη Μήνα – minapap@admin.teithe.gr

    Τηλ: +30 2310 013847
  • Διοικητική Υπάλληλος:

    Κατσαράκη Παρθένα – katpopi@admin.teithe.gr

    Τηλ: +30 2310 013846, +30 2310 013522

ECEC IHU © copyright 2021, Digio Digital Marketing digio-logo

Μετάβαση στο περιεχόμενο