Πρακτική Άσκηση

Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική για τη λήψη του πτυχίου και έχει διάρκεια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου (13 εβδομάδες). Διεξάγεται κατά το Ε΄ εξάμηνο σπουδών σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.

Ο Οδηγός Πρακτικής Άσκησης περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες για την οργάνωση και τη διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης, καθώς και για τα δικαιώματα και υποχρεώσεις ασκούμενων φοιτητών/τριων.

Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη ΔΙ.ΠΑ.Ε
P.O BOX 141, T.K. 57400 Σίνδος, Θεσσαλονίκη
+30.2310.013522
info@ecec.ihu.gr

IHU - Alexander Campus
P.O BOX 141, P.C. 57400 Sindos, Thessaloniki
+30.2310.013522
info@ecec.ihu.gr

ECEC IHU © copyright 2021, Digio Digital Marketing digio-logo

Μετάβαση στο περιεχόμενο