Πρακτική Άσκηση

Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική για τη λήψη του πτυχίου και έχει διάρκεια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου (13 εβδομάδες). Διεξάγεται κατά το Ε΄ εξάμηνο σπουδών σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.

Ο Οδηγός Πρακτικής Άσκησης περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες για την οργάνωση και τη διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης, καθώς και για τα δικαιώματα και υποχρεώσεις ασκούμενων φοιτητών/τριων.

ECEC IHU © copyright 2021, Digio Digital Marketing digio-logo

Μετάβαση στο περιεχόμενο