Οργάνωση Μαθημάτων

Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ διακρίνονται σε:

  • Υποχρεωτικά μαθήματα (Υ):

    τα οποία πρέπει να παρακολουθήσουν υποχρεωτικά όλοι/ες οι φοιτητές/τριες του Τμήματος.

  • Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα (Ε.Υ.):
    είναι τα μαθήματα που επιλέγονται από τους φοιτητές/τριες από πίνακα περισσοτέρων μαθημάτων.
Στα βασικά γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος περιλαμβάνονται:
1. Μαθήματα ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

από τις επιστήμες της Παιδαγωγικής, της Ψυχολογίας και της Ιατρικής, όπως Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής, Εισαγωγή στη Ψυχολογία, Αγωγή & Φροντίδα στη Βρεφική Ηλικία, Υγεία και Ασφάλεια στην Πρώιμη παιδική Ηλικία, Αγωγή στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Αξιολόγηση στις Επιστήμες της Αγωγής, Θεωρία και Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων Βρεφικής Ηλικίας, Βασικές Αρχές Μεθόδων Έρευνας, Επαγγελματική Ηθική & Δεοντολογική Συμπεριφορά.

2. Μαθήματα Επιστημονικής Περιοχής

τα οποία παρέχουν βασικές γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της ειδικότητας των Παιδαγωγών Προσχολικής Ηλικίας, όπως Υγεία και Ασφάλεια στην ΠΠΗ, Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής, Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Παιχνίδι & Μαθησιακό Περιβάλλον, Αγωγή στην ΠΠΗ, Αξιολόγηση στις Επιστήμες της Αγωγής, Ειδικά Θέματα Αγωγής Β.Η., Γλωσσική Αγωγή & Γραμματισμός, Κινητικό Παιχνίδι & Βασικές Δεξιότητες, Θεωρία & Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων Βρεφικής Ηλικίας, Ψηφιακή Παιδαγωγική, Τεστ & Μετρήσεις στην ΠΠΗ, Μουσική & Κίνηση, Παιδική Λογοτεχνία, Προγράμματα Π.Α. & Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις, Οργάνωση Περιβάλλοντος Βρεφικής Ηλικίας, Αξιοποίηση Ψηφιακών Μέσων στην Παιδαγωγική Πράξη, Αισθητική Αγωγή, Θεατρικό Παιχνίδι, Κοινωνική & Συναισθηματική Αγωγή στην ΠΠΗ, Μουσικοπαιδαγωγική, Κοινωνιολογικές & Πολιτισμικές Προσεγγίσεις της Παιδικής Ηλικίας, Περιβαλλοντική Επικοινωνία στις Επιστήμες της Αγωγής, Φυσικές Επιστήμες την ΠΠΗ, Οργάνωση & Διοίκηση Κέντρων Π.Α., Ειδικά Θέματα Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία, Καινοτομία & Δημιουργικότητα στην παιδαγωγική πράξη, Εφαρμογές Σχολικής Ψυχολογίας, Ψυχολογία της Οικογένειας, Κοινωνική Παιδαγωγική & Διαπολιτισμικότητα, Φυσική Δραστηριότητα & Αγωγή Υγείας, Ανάπτυξη κι Εφαρμογή Ερευνητικών Σχεδιασμών. Ψηφιακό Παιδαγωγικό Υλικό & Δημιουργική Μάθηση, Δικαιώματα του Παιδιού.

3. Μαθήματα ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

που προσφέρουν τις απαραίτητες γνώσεις για την πρακτική εφαρμογή του επαγγέλματος, όπως Πρακτική Άσκηση, Σεμινάριο Εφαρμοσμένων Δραστηριοτήτων Π.Α. και όλα τα Σεμινάρια Ερευνητικής Εργασίας (Εφαρμοσμένη Αξιολόγηση στην Προσχολική Αγωγή, Εφαρμογές Παιδικής Λογοτεχνίας, Εφαρμογές Φυσικής Δραστηριότητας & Κινητικής Αγωγής, Εφαρμογές Σχολικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Εφαρμογές Βρεφονηπιοκομίας, Εφαρμογές Περιβαλλοντικής Αγωγής, Εφαρμογές στην Παιδαγωγική Πράξη, Εφαρμογές Ψηφιακής Παιδαγωγικής, Εφαρμογές Κοινωνικής & Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, Ανάπτυξη και Εφαρμογή Ερευνητικών Σχεδιασμών, Συμβουλευτική και Διαπροσωπικές Δεξιότητες στην Αγωγή Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας, Ανάλυση Ποσοτικών Δεδομένων, Ανάλυση Ποιοτικών Δεδομένων, Δικαιώματα του Παιδιού

4. Μαθήματα ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

όπως Ξένη Γλώσσα : Επιστημονική Ορολογία, Ξένη Γλώσσα ΙΙ, Δικαιώματα του Παιδιού, Θέματα Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας.

Τα μαθήματα είναι θεωρητικά, εκτός του μαθήματος “Πρακτική Άσκηση-Εφαρμοσμένες Δραστηριότητες”, το οποίο πραγματοποιείται στους Παιδικούς Σταθμούς.

Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη ΔΙ.ΠΑ.Ε
P.O BOX 141, T.K. 57400 Σίνδος, Θεσσαλονίκη
+30.2310.013522
info@ecec.ihu.gr

IHU - Alexander Campus
P.O BOX 141, P.C. 57400 Sindos, Thessaloniki
+30.2310.013522
info@ecec.ihu.gr

ECEC IHU © copyright 2021, Digio Digital Marketing digio-logo

Μετάβαση στο περιεχόμενο