Υποτροφίες

  • Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) χορηγεί υποτροφίες σε φοιτητές που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (Ε.Κ.Ο.). 

  • Κάθε χρόνο αναρτάται στην ιστοσελίδα η Προκήρυξη του Ι.Κ.Υ. για τις υποτροφίες Ε.Κ.Ο.

ECEC IHU © copyright 2021, Digio Digital Marketing digio-logo

Μετάβαση στο περιεχόμενο