Διοικητική διάρθρωση

  • Πρόεδρος Τμήματος:

    Γραμματικόπουλος Βασίλειος

  • Αναπληρωτής Πρόεδρος:

    Τσιτιρίδου Μαρία

  • Γραμματέας:

    Παπαδιαμάντη Μήνα

Το Τμήμα διοικείται από τη Συνέλευση και τον/την Πρόεδρο.

Η Συνέλευση απαρτίζεται από το Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος, έναν εκπρόσωπο Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), και έναν εκπρόσωπο των φοιτητών/τριών (προπτυχιακό) του Τμήματος. Η Συνέλευση έχει όλες τις αρμοδιότητες του Τμήματος που προβλέπονται από το νόμο και τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΔΙ.ΠΑ.Ε., εκτός από εκείνες που ανατίθενται σ’ άλλα όργανα.

ECEC IHU © copyright 2021, Digio Digital Marketing digio-logo

Μετάβαση στο περιεχόμενο