Διοικητική διάρθρωση

  • Πρόεδρος Τμήματος:

    Μαρία Τσιτιρίδου

  • Αναπληρωτής Πρόεδρος:

    Θωμάς Κουρτέσης

  • Γραμματέας:

    Μήνα Παπαδιαμάντη

Το Τμήμα διοικείται από τη Συνέλευση και τον/την Πρόεδρο.

Η Συνέλευση απαρτίζεται από το Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος, έναν εκπρόσωπο Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), και έναν εκπρόσωπο των φοιτητών/τριών ανά κύκλο σπουδών του Τμήματος. Η Συνέλευση έχει τις αρμοδιότητες του που προβλέπονται από το νόμο 4957/2022 και τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΔΙ.ΠΑ.Ε., εκτός από εκείνες που ανατίθενται σ’ άλλα όργανα.

Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη ΔΙ.ΠΑ.Ε
P.O BOX 141, T.K. 57400 Σίνδος, Θεσσαλονίκη
+30.2310.013522
info@ecec.ihu.gr

IHU - Alexander Campus
P.O BOX 141, P.C. 57400 Sindos, Thessaloniki
+30.2310.013522
info@ecec.ihu.gr

ECEC IHU © copyright 2021, Digio Digital Marketing digio-logo

Μετάβαση στο περιεχόμενο