Επαγγελματικά δικαιώματα
Επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων
 

Οι πτυχιούχοι Βρεφονηπιοκόμοι με βάση τις επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους, μπορούν να απασχοληθούν είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες στους παρακάτω τομείς:

 • Στη μελέτη, οργάνωση και λειτουργία χώρων για βρέφη και παιδιά προσχολικής ηλικίας.
 • Με τη θεωρητική και εφαρμοσμένη διδασκαλία μαθημάτων της ειδικότητάς τους.
 • Με τον σχεδιασμό, οργάνωση και εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων για την ολόπλευρη ανάπτυξη και αγωγή των βρεφών και παιδιών προσχολικής ηλικίας.
 • Με τη στήριξη και την παροχή υπηρεσιών των οικογενειών, αλλά και της κοινότητας μέσω της ανάπτυξης κατάλληλων προγραμμάτων στήριξης και συνεργασίας.
 • Με ερευνητικά προγράμματα που αφορούν την εξέλιξη και εφαρμογή καινοτομιών στην φροντίδα και αγωγή βρεφών και παιδιών προσχολικής ηλικίας.
 • Με κάθε άλλη δραστηριότητα η οποία εναρμονίζεται με το αντικείμενο της ειδικότητάς τους ως απόρροια της εξέλιξης της παιδαγωγικής επιστήμης και ειδικότερα της εφαρμοσμένης παιδαγωγικής στα βρέφη και τα παιδιά προσχολικής ηλικίας.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική  Ηλικία, λόγω της εξειδίκευσής τους και με βάση τα επαγγελματικά τους δικαιώματα  (Π.Δ. 523/Α΄/24-12-1991), μπορούν να απασχοληθούν είτε σαν στελέχη, σε Κέντρα Βρεφών και Νηπίων καθώς και Νηπιακούς και Βρεφικούς Σταθμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα εκτός των εκπαιδευτικών κέντρων αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ (νηπιαγωγείο), είτε σαν αυτοαπασχολούμενοι στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες:

 • Αγωγή και φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας από δύο μηνών μέχρι εγγραφής τους στο δημοτικό σχολείο.
 • Ιδρυση και λειτουργία Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών.
 • Άσκηση κάθε άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους, από την εξέλιξη της Παιδαγωγικής επιστήμης γενικότερα και του κλάδου της Βρεφονηπιοκομίας ειδικότερα, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας.
 • Εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της ειδικότητάς τους σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.
 • Απασχόληση στην εκπαίδευση (Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια, ΙΕΚ) σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

 • Συμμετοχή, ως μέλη, σε ερευνητικές ομάδες σε θέματα της ειδικότητάς τους.
 • Εργασία σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Γίνονται δεκτοί/ές από Πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Ευρώπης και των ΗΠΑ για απόκτηση μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου σπουδών
 • Φοίτηση στην ΑΣΠΑΙΤΕ
 • Συμμετοχή σε κατατακτήριες εξετάσεις για εισαγωγή τους σε Τμήματα ΑΕΙ της χώρας.

Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη ΔΙ.ΠΑ.Ε
P.O BOX 141, T.K. 57400 Σίνδος, Θεσσαλονίκη
+30.2310.013522
info@ecec.ihu.gr

IHU - Alexander Campus
P.O BOX 141, P.C. 57400 Sindos, Thessaloniki
+30.2310.013522
info@ecec.ihu.gr

ECEC IHU © copyright 2021, Digio Digital Marketing digio-logo

Μετάβαση στο περιεχόμενο