ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Υπενθυμίζεται ότι οι δηλώσεις μαθημάτων θα ξεκινήσουν σήμερα στις 12:00 και θα ολοκληρωθούν την Πέμπτη 9/3 στις 12:00 το βράδυ. Έως τότε οι φοιτητές/τριες μπορούν να υποβάλλουν ή και να τροποποιήσουν τη δήλωσή τους. Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές/τριες δεν μπορούν να εξεταστούν και να βαθμολογηθούν σε μαθήματα που δεν έχουν συμπεριλάβει στη δήλωσή τους. Οφειλόμενα μαθήματα που έχουν δηλωθεί σε προηγούμενα εξάμηνα, πρέπει να δηλωθούν εκ νέου, προκειμένου να εξεταστούν στην εξεταστική του Ιουνίου.

Επίσης ενημερώνουμε :

-Τους/τις φοιτητές/τριες του Β΄ εξαμήνου ότι θα πρέπει να προβούν κανονικά στη δήλωση των μαθημάτων του Β΄ εξαμήνου (δε θα πραγματοποιηθεί από τη Γραμματεία, όπως στο Α΄ εξάμηνο).

-Τους/τις φοιτητές/τριες του Δ΄ εξαμήνου ότι το μάθημα “Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία” δε θα διδαχθεί σε αυτό το εξάμηνο. Επομένως, οι φοιτητές/τριες του Δ΄ εξαμήνου και όσοι/ες το οφείλουν θα πρέπει να επιλέξουν κάποιο άλλο Επιλογής Υποχρεωτικό μάθημα κατά το τρέχον εξάμηνο (“Αξιοποίηση Ψηφιακών Μέσων στην Παιδαγωγική Πράξη“, “Αισθητική Αγωγή“, “Θεατρικό Παιχνίδι”, “Μουσική και Κίνηση“).

-Τους/τις φοιτητές/τριες του Η΄ εξαμήνου ότι το μάθημα “Ανάλυση Ποιοτικών Δεδομένων” δε θα διδαχτεί σε αυτό το εξάμηνο. Επομένως οι φοιτητές/τριες θα επιλέξουν ένα (1) μάθημα από τα υπόλοιπα τρία (3) Επιλογής Υποχρεωτικά (“Θέματα Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας“, “Κοινωνική Παιδαγωγική και Διαπολιτισμικότητα“, “Ψηφιακό Παιδαγωγικό Υλικό και Δημιουργική Μάθηση“).

Από τη Γραμματεία

ECEC IHU © copyright 2021, Digio Digital Marketing digio-logo

Μετάβαση στο περιεχόμενο