ΑΙΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

Οι φοιτητές/τριες (που δεν έχουν ξεπεράσει το 12ο εξ. σπουδών), οι οποίοι/ες ολοκληρώνουν την Πρακτική τους Άσκηση στις 31/3 ή έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του Π.Σ. ΤΕΙ και επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση για να παρακολουθήσουν ένα επιπλέον εξάμηνο για λήψη Πτυχίου Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, καλούνται να αποστείλουν την επισυναπτόμενη αίτηση σε αρχείο pdf έως και την Τετάρτη 6/3 στο mail : katpopi@ihu.gr.

https://ecec.ihu.gr/wp-content/uploads/ΑΙΤΗΣΗ-για-Πανεπιστημιοποίηση-2.docx

Από τη Γραμματεία

Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη ΔΙ.ΠΑ.Ε
P.O BOX 141, T.K. 57400 Σίνδος, Θεσσαλονίκη
+30.2310.013522
info@ecec.ihu.gr

IHU - Alexander Campus
P.O BOX 141, P.C. 57400 Sindos, Thessaloniki
+30.2310.013522
info@ecec.ihu.gr

ECEC IHU © copyright 2021, Digio Digital Marketing digio-logo

Μετάβαση στο περιεχόμενο