ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΙΤΙΣΗΣ

Ενημερώνουμε τους φοιτητές που έκαναν αίτηση για χορήγηση δωρεάν σίτισης ότι έχει εγκριθεί η συμπληρωματική  κατάσταση των δικαιούχων σύμφωνα με την αρ.13/8-3-2023 απόφαση της ΔΕ/ΔΙΠΑΕ, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο αρχείο.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων

Από το τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης

https://ecec.ihu.gr/wp-content/uploads/Συμπληρωματικός-Κατάλογος-Δικαιούχων-Δωρεάν-Σίτισης-2022-2023.pdf

ECEC IHU © copyright 2021, Digio Digital Marketing digio-logo

Μετάβαση στο περιεχόμενο