ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ)

Ενημερώνουμε τους/τις φοιτητές/τριες που βρίσκονται στο Η΄ εξάμηνο σπουδών καθώς και τους/τις φοιτητές/τριες του Π.Σ. ΤΕΙ, οι οποίοι/ες δεν έχουν εκπονήσει την πτυχιακή τους εργασία, ότι η δήλωση της πτυχιακής θα γίνει μαζί με τη δήλωση των λοιπών μαθημάτων. Οι φοιτητές/τριες θα δουν κατά τη δήλωσή τους το μάθημα “Πτυχιακή Εργασία” και κατόπιν θα πρέπει να επιλέξουν ένα από τα 19 “τμήματα” τα οποία θα εμφανίζονται με το όνομα του διδάσκοντα/της διδάσκουσας (π.χ. “Πτυχιακή Εργασία-Μαρία Παπαδοπούλου”). Σε περίπτωση που συμπληρωθεί το όριο των φοιτητών/τριών κάποιου/ας διδάσκοντα/ουσας, ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να επιλέξει κάποιον/α άλλον/α. Επισυνάπτεται σχετικό αρχείο, προκειμένου οι φοιτητές/τριες να ενημερωθούν σχετικά με τα θεματικά πεδία που αναλαμβάνει ο κάθε/η κάθε διδάσκοντας/ουσα. Το τελικό θέμα της πτυχιακής εργασίας θα αποφασιστεί σε συνεργασία του/της κάθε φοιτητή/τριας με τον/την επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια.

https://ecec.ihu.gr/wp-content/uploads/ΠΕΔΙΑ-ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΕΑΡ.-ΕΞΑΜ.-2022-23.pdf

ECEC IHU © copyright 2021, Digio Digital Marketing digio-logo

Μετάβαση στο περιεχόμενο