Εξάμηνο της πανεπιστημιοποίησης

Καλούνται οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το εξάμηνο της πανεπιστημιοποίησης κατά το χειμερινό εξάμηνο 2022-23, να αποστείλουν υπογεγραμμένη και σκαναρισμένη την επισυναπτόμενη αίτηση από Δευτέρα 3/10 έως και την Παρασκευή 7/10.

Καλούνται οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το εξάμηνο της πανεπιστημιοποίησης κατά το χειμερινό εξάμηνο 2022-23, να αποστείλουν υπογεγραμμένη και σκαναρισμένη την επισυναπτόμενη αίτηση από Δευτέρα 3/10 έως και την Παρασκευή 7/10.

Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του Π.Σ. ΤΕΙ (εκτός από την Πρακτική Άσκηση, η οποία εκ των πραγμάτων θα ολοκληρωθεί στις 31/10). Όσοι/ες εξετάζονται πτυχιακή την επόμενη εβδομάδα, μπορούν να αποστείλουν την αίτησή τους κανονικά και μόλις εξεταστούν να καταθέσουν και το cd/στικάκι της πτυχιακής, μαζί με το έντυπο υποβολής πτυχιακής εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, αν κατά τον έλεγχο από τη Γραμματεία, προκύψει κάποιο πρόβλημα/ερώτημα για την ολοκλήρωση του Π.Σ. ΤΕΙ , η Γραμματεία θα αποστείλει mail στον/στην φοιτητή/τρια.

ECEC IHU © copyright 2021, Digio Digital Marketing digio-logo

Μετάβαση στο περιεχόμενο