Πρόεδρος του τμήματος, Καθηγητής

Γραμματικόπουλος Βασίλης

Καθηγητής στο τμήμα Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Ελληνικού Διεθνούς Πανεπιστημίου.

Ο Βασίλης Γραμματικόπουλος υπήρξε Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στη Σχολή Επιστημών Αγωγής, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Senior Lecturer στο Teesside University του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ ήταν μεταδιδακτορικός συνεργάτης στο Liverpool Hope University του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής.Έχει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων καθώς έχει συντονίσει και συμμετάσχει σε πάνω από 20 χρηματοδοτούμενα προγράμματα συνολικού προϋπολογισμών πάνω από 6,5 εκ ευρώ. Έχει δημοσιεύσει έως σήμερα πάνω από30 ερευνητικά άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ήταν εκλεγμένο μέλος του συμβουλίου της Early Childhood Education Research Association (EECERA, 2015-2018) και είναι μέλος της European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Αξιολόγηση και έρευνα στις επιστήμες της αγωγής, έρευνα στην πρώιμη παιδική ηλικία

Δημοσιεύσεις

 • Vatou, A., Gregoriadis, A., Tsigilis, N., Grammatikopoulos, V. (2022). Teachers’ Social Self-Efficacy: Development and Validation of a New Scale. Cogent Education, 9 (1). https://doi.org/10.1080/2331186X.2022.2093492

 • Vatou, A., Gregoriadis, A., Tsigilis, N., Grammatikopoulos, V. (2022). Quality of Teacher-Child Relationships: An Exploration of its Effect on Children’s Emergent Literacy Skills. International Journal of Early Education. https://doi.org/10.1007/s13158-022-00325-y

 • Gregoriadis, A., Vatou, A., Tsigilis, N., Grammatikopoulos, V. (2022). Examining the Reciprocity in Dyadic Teacher-Child Relationships: One-with-many Multilevel Design. Frontiers in Education. 6:811934, https://doi.org/10.3389/feduc.2021.811934

 • Gregoriadis, A., Grammatikopoulos, V., Tsigilis, N., & Verschueren, K.  (2021). Teachers’ and children’s perceptions about their relationships: Examining the construct of dependency in the Greek sociocultural context. Attachment and Human Development, 23 (5), 556-571. DOI: https://doi.org/10.1080/14616734.2020.1751990

 • Vatou, A., Krousorati, K., Oikonomides, V., Manolitsis, G., Kypriotaki, M., Evangelou-Tsitiridou, M., & Grammatikopoulos, V. (2021). Current Needs of Preschool Teachers for Professional Development in Greece: A Focus Group Study. Saber & Educar, 30. DOI: http://dx.doi.org/10.17346/se.vol30.435

 • Vatou, A., Gregoriadis, A., Tsigilis, N., Grammatikopoulos, V. (2020). Patterns of teacher-child relationships quality: Young children’s perspectives. Journal of Early Childhood Education Research, 9 (2), 498–521

 • Grammatikopoulos, V., Tsigilis, N., & Gregoriadis, A. (2019). Assessing the Science Learning Assessment (SLA) instrument in Greek early childhood education using the Item Response Theory framework. Frontiers in Education, 4 (123). https://doi.org/10.3389/feduc.2019.00123

 • Grammatikopoulos, V., Gregoriadis, A., & Linardakis, M. (2019). Discrete choice modelling in education: An innovative method to assess teaching practices. Educational Measurement: Issues and Practice. DOI: 10.1111/emip.12255

 • Koivula, M., Gregoriadis, A., Rautamies, E., & Grammatikopoulos, V. (2019). Finnish and Greek early childhood teachers’ perspectives and practices in supporting children’s autonomy. Early Child Development and Care, 189 (6), 990-1003.

 • Loukatari, P., Matsouka, O., Papadimitriou, K., Nani, S., & Grammatikopoulos, V. (2019). The Effect of a Structured Playfulness Program on Social Skills in Kindergarten Children. International Journal of Instruction, 12 (3)
 • Zachopoulou, E., Grammatikopoulos, V., Gregoriadis, A. (2018). Early Change: Description of a Project for Continuing Professional Development In: A. Gregoriadis, V. Grammatikopoulos, E. Zachopoulou (Eds.). Professional Development and Quality in Early Childhood Education: Comparative European Perspectives (pp. 59-82). UK: Palgrave Macmillan
 • Gregoriadis, A., Zachopoulou, E., Grammatikopoulos, V. (2018). Professional Development and Impact of the Early Change Project: Reflections from the Greek Example. In: A. Gregoriadis, V. Grammatikopoulos, E. Zachopoulou (Eds.). Professional Development and Quality in Early Childhood Education: Comparative European Perspectives (pp. 105-114). UK: Palgrave Macmillan.
 • Grammatikopoulos, V., Gregoriadis, A., Zachopoulou, E. (2018). Self-Evaluation as a Means to Improve Practice: An Alternative Approach for the Professional Development of Early Childhood Educators. In: A. Gregoriadis, V. Grammatikopoulos, E. Zachopoulou (Eds.). Professional Development and Quality in Early Childhood Education: Comparative European Perspectives (pp. 125-145). UK: Palgrave Macmillan.
 • Gregoriadis, A., Grammatikopoulos, V., Zachopoulou, E. (2018). Early Childhood Education and Care Today: Impact, Policies, Quality In: A. Gregoriadis, V. Grammatikopoulos, E. Zachopoulou (Eds.). Professional Development and Quality in Early Childhood Education: Comparative European Perspectives (pp. 7-28). UK: Palgrave Macmillan.
 • Grammatikopoulos, V., Gregoriadis, A., Tsigilis, N., Zachopoulou, E. (2018). Evaluating quality in early childhood education in relation with children outcomes and social background in Greek context. Early Child Development and Care, 188 (12), 1814-1823.
 • Tsigilis, N., Gregoriadis, A., Grammatikopoulos, V., & Zachopoulou, E. (2018). Applying exploratory structural equation modeling to examine the Student-Teacher Relationship Scale in a national Greek sample. Frontiers in Psychology, 9(MAY), 733.
 • Tsigilis, N., Gregoriadis, A., & Grammatikopoulos, V. (2018). Evaluating the Student-Teacher Relationship Scale in the Greek educational setting: An item parceling perspective. Research Papers in Education, 33 (4), 414-426.
 • Gregoriadis, A., Tsigilis, N., Grammatikopoulos, V., & Kouli, O. (2016). Comparing quality of childcare and kindergarten centres: the need for a strong and equal partnership in the Greek early childhood education system. Early Child Development and Care, 186 (7), 1142-1151.
 • Grammatikopoulos, V., Gregoriadis, A., Zachopoulou, E. (2015). Evaluation of early childhood education environments and professional development: Current practices and implications. In: O. N. Saracho (Ed.). Contemporary perspectives on research in testing and evaluation in early childhood education, (pp. 153-169). Charlotte, NC: Information Age Publishing.
 • Kouli, O., Grammatikopoulos, V., Gregoriadis, A., & Zachopoulou, E. (2015). Measuring the quality of Movement-Play Scale in Greek Early Childhood Education settings. Journal of Physical Activity, Nutrition and Rehabilitation (e-ISSN: 2421-7824).
 • Grammatikopoulos, V., Linardakis, M., Gregoriadis, A., & Oikonomidis, V. (2015). Assessing the Students’ Evaluations of Educational Quality (SEEQ) questionnaire in Greek higher education. Higher Education, 70 (3), 395-408.
 • Grammatikopoulos, V., Gregoriadis, A., Tsigilis, N., & Zachopoulou, E. (2014). Parental conceptions of quality in Greek early childhood education. European Early Childhood Education Research Journal, 22 (1), 134-148.
 • Chatzipanteli, A., Grammatikopoulos, V., Gregoriadis, A. (2014). Development and evaluation of metacognition in early childhood education. Early Child Development and Care, 184 (8), 1223–1232.
 • Konstantinidou, E., Gregoriadis, A., Grammatikopoulos, V., & Michalopoulou, M. (2014). Primary physical education perspective on creativity: the nature of creativity and creativity fostering classroom environment. Early Child Development and Care, 184 (5), 766-782.
 • Gregoriadis, A., Grammatikopoulos, V. (2014). Teacher-child relationship quality in early childhood education: The importance of relationship patterns. Early Child Development and Care, 184 (3), 386-402.
 • Grammatikopoulos, V., Gregoriadis, A., & Zachopoulou, E. (2013). Evaluating an early childhood educators’ training in six European countries. International Journal for Innovation and Quality in Learning, 1 (2), 15-21.
 • Grammatikopoulos, V., Tsigilis, N., Gregoriadis, A., Bikos, K. (2013). Evaluating an induction training program for Greek teachers using an adjusted level model approach. Studies in Educational Evaluation, 39, 225-231.
 • Grammatikopoulos, V., Gregoriadis, A., Zachopoulou, E. (2012). Improving children’s attitudes and awareness toward a healthy lifestyle in early childhood: A five-European country intervention program. In J. A. Sutterby (Ed.) Early education in a global context. Advances in early education and day care (pp. 109-126). Emerald Group Publishing Limited.
 • Grammatikopoulos, V., Gregoriadis, A., Zachopoulou, E. (2012). Acknowledging the role of motor domain in creativity in early childhood education. In: O. N. Saracho (Ed.). Contemporary Perspectives on Research in Creativity in Early Childhood Education. (pp. 159-176). Information Age Publishing.
 • Grammatikopoulos, V. (2012). Integrating program theory and systems based procedures in program evaluation: A dynamic approach to evaluate educational programs. Educational Research and Evaluation, 18 (1), 53-64.
 • Grammatikopoulos, V. (2010). Evaluation Methods. In: E. Zachopoulou, J. Liukkonen., I. Pickup, N. Tsangaridou (Eds). Early Steps physical education curriculum. Theory and Practice for Children under 8. (pp. 189-194). Champaign, IL: Human kinetics.
 • Tsigilis. N., Koustelios. A., Grammatikopoulos, V. (2010). Psychometric properties of the Teachers’ Sense of Efficacy Scale within the Greek educational context. Journal of Psychoeducational Assessment, 28 (2), 153-162.
 • Hassandra, M., Theodorakis, Y., Kosmidou, E., Grammatikopoulos, V., Hatzigerogiadis, A. (2009). I do not smoke — I exercise: A pilot study of a new educational resource for secondary education students. Scandinavian Journal of Public Health, 37, 372-379.
 • Grammatikopoulos, V., Konstantinidou, E., Tsigilis, N., Zachopoulou, E., Tsangaridou, N., Liukkonen, J. (2008). Evaluating preschool children knowledge about healthy lifestyle: Preliminary examination of the Healthy Lifestyle Evaluation Instrument. Educational Research and Review, 3 (11), 351-352.
 • Grammatikopoulos, V., Zachopoulou, E., Tsangaridou, N., Liukkonen, J., & Pickup, I. (2008). Applying a mixed method design to evaluate training seminars within an early childhood education project. Evaluation and Research in Education, 21 (1), 4-17.
 • Grammatikopoulos, V. (2007). Evaluation. In: E. Zachopoulou, N. Tsangaridou, I. Pickup, J. Liukkonen, V. Grammatikopoulos (Eds), ‘Early Steps’. Promoting healthy lifestyle and social interaction through physical education activities during preschool years. (pp.32-35). Thessaloniki: Xristodoulidi Publications.
 • Tsigilis, N., Grammatikopoulos, V., & Koustelios, A. (2007). Applicability of the Teachers’ Sense of Efficacy Scale to educators teaching innovative programs. The International Journal of Educational Management, 21 (7), 634-642.
 • Grammatikopoulos, V., Tsigilis, N., & Koustelios, A. (2007). Influential factors of an educational program implementation evaluation: A cross validation approach. Evaluation and Research in Education, 20 (2), 100-113.
 • Tsigilis. N., Koustelios. A., Grammatikopoulos. V., & Theodorakis, Y. (2006). Volunteering in Olympic Games: Construct validity and predictive utility of reasoned action and planned behavior theory. International Journal of Sport Management, 7 (1), 123-139.
 • Tsigilis, N., Zachopoulou, E., & Grammatikopoulos, V. (2006). Job satisfaction and burnout among Greek early educators: A comparison between public and private sector employees. Educational Research and Review, 1 (8), 255-261.
 • Grammatikopoulos, V., Papacharisis, V., & Koustelios, A. (2006). Μodeling sports services in Greece: Α reevaluation of outcome dimension. Perceptual and Motor Skills, 102, 62-64.
 • Grammatikopoulos, V., Koustelios, A., & Tsigilis, N. (2006). Construct validity of the Special Event Volunteer Motivation Scale on Greek volunteers. Leisure/Loisir, 30 (1), 285-303.
 • Grammatikopoulos, V., Hassandra, M., Koustelios, A., & Theodorakis, Y. (2005). Evaluating the Olympic Education Program: A qualitative approach. Studies in Educational Evaluation, 31, 347-357.
 • Grammatikopoulos, V., Tsigilis, N., Koustelios, A., & Theodorakis, Y. (2005). Evaluating the implementation of an Olympic education program in Greece. International Review of Education, 51, 427-438.
 • Grammatikopoulos, V., Papacharisis, V., & Koustelios, A. (2004). Construct validity of the self-assessment evaluation form for the Olympic education training program in Greece. Perceptual and Motor Skills. 99, 737-738.
 • Grammatikopoulos, V., Papacharisis, V., Koustelios, A., Tsigilis, N., and Theodorakis, Y. (2004). Evaluation of the training program for Greek Olympic education. The International Journal of Educational Management, 18 (1), 66-73.
 • Grammatikopoulos, V., Koustelios, A., Tsigilis, N., & Theodorakis, Y. (2004). Applying dynamic evaluation approach in education. Studies in Educational Evaluation, 30 (4), 255-263
 • Trevlas, E., Grammatikopoulos, V., Tsigilis, N., & Zachopoulou, E. (2003). Evaluating Playfulness: Construct Validity of the Children’s Playfulness Scale. Early Childhood Education Journal, 31 (1), 33-39.

Βιβλία

 • Gregoriadis, A., Grammatikopoulos, V., Zachopoulou, E. (Eds.) (2018). Professional Development and Quality in Early Childhood Education: Comparative European Perspectives. UK: Palgrave Macmillan

 • Gregoriadis, A., Zachopoulou, E., Grammatikopoulos, V., Liukkonen, J., Leal, T., Gamelas A. M., et al. (2014). Good practices in early childhood education: Looking at early educators’ perspectives in six European countries. Thessaloniki: Christodoulidi Publishers

 • Zachopoulou, E., Tsangaridou, N., Pickup, I., Liukkonen, J., Grammatikopoulos, V. (Eds.) (2007). ‘Early Steps’. Promoting healthy lifestyle and social interaction through physical education activities during preschool years. Thessaloniki: Xristodoulidi Publications

Ερευνητικά & Αναπτυξιακά Προγράμματα

INCOME GENERATION

Since 2002, I have led, supported, and participated in funded research totalling around 9M

Since 2011: around 8,0M

RESEARCH PROJECTS

Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

OnlineHE – A practical toolkit for integrating eLearning in Higher Education Curricula

Erasmus+, KA2 Higher Education

(Code: 2020-1-RO01-KA226-HE-095434)

Duration: 2021-2023

Coordinator of the International Hellenic University partnership

Budget: 183.680,00 €

Website: https://onlinehe.eu/

Resilience and Wellbeing in preschool education to prevent emotional, social and behavioral problems (Resilient Preschools)

Coordinator of the International Hellenic University partnership

Erasmus+, KA2 Strategic Partnerships

(Code: 2020-1-CY01-KA201-066080)

Duration: 2020-2022

Budget: 207.425,00 €

Website: https://resilientpreschools.eu/

Building school-wide inclusive, positive and equitable learning environments through a system-change approach (SWPBS)

Source:
Erasmus+, KA3 Support for policy reform

code:
606687-EPP-1-2018-2-CY-EPPKA3-PI-POLICY

Duration:
2019-2022

Duties-Budget:
Key staff member 1.699.435,00 €

“Umbrella” project: Supporting interventions for student’s social care of the Alexander TEI of Thessaloniki

Source:
Human resource development, Education, & Life Long Learning 2014-2020

Source:
Ministry of Education and Religious Affairs (code: MIS 5021787), Life Long Learning

code:
606687-EPP-1-2018-2-CY-EPPKA3-PI-POLICY

Duration:
2018-2022

Duties-Budget:
Key staff member of the applicant Alexander TEI of Thessaloniki 645.971,00 €

An innovative ‘Self-Improvement’ approach for the professional development of early educators (SIA-ProD)

Source:
Erasmus+, KA2 Strategic Partnerships

code:
2016-1-EL01-KA201-023420

Duration:
2016-2019

Duties-Budget:
Principal Investigator of the applicant University of Crete 284.050,00 €

“Umbrella” project: Supporting interventions for student’s social care of the Alexander TEI of Thessaloniki

Source:
Human resource development, Education, & Life Long Learning 2014-2020

Source:
Ministry of Education and Religious Affairs (code: MIS 5021787), Life Long Learning

code:
606687-EPP-1-2018-2-CY-EPPKA3-PI-POLICY

Duration:
2018-2022

Duties-Budget:
Key staff member of the applicant Alexander TEI of Thessaloniki 645.971,00 €

Bridging languages and memories to foster multiple identities: “Never leave your backpack behind!” (Backpack ID)

Source:
Erasmus+, KA2 Strategic Partnerships

code:
2017‐1‐EL01‐KA201‐ 036197

Duration:
2017-2020

Duties-Budget:
Staff member of the applicant University of Crete 377.705,00 €

ECEC IHU © copyright 2021, Digio Digital Marketing digio-logo

Μετάβαση στο περιεχόμενο