ΕΔΙΠ

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΕΔΙΠ στο Τμήμα Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ). Είναι πτυχιούχος του τμήματος ψυχολογίας του ΑΠΘ. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη συμβουλευτική ψυχολογία (πανεπιστήμιο του Manchester) και στην αναπτυξιακή ψυχοπαθολογία βρεφών και νηπίων (ιατρική σχολή, ΑΠΘ). Είναι διδάκτορας κοινωνικής ψυχολογίας του ΑΠΘ και έχει εκπονήσει μεταδιδακτορική έρευνα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Επί σειρά ετών ψυχολόγος στο ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ Γ.Ν. Βόλου και στο Γ.Ν. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (Παιδοψυχιατρικός Τομέας- Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο).Έχει πολυετή διδακτική εμπειρία σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε διάφορα πανεπιστήμια (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν σε θέματα φύλου της εκπαίδευσης, στερεότυπα φύλου, έμφυλες διακρίσεις και τη νοηµατοδότηση κοινωνικών φαινομένων και δυσκολιών των παιδιών από τις/τους συμμετέχοντες στην παιδαγωγική διαδικασία. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 50 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, ενώ το σύνολο των ετεροαναφορών στο έργο του ξεπερνούν τις 100. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Tα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν σε θέματα φύλου στην εκπαίδευση, στερεότυπα φύλου, έμφυλες διακρίσεις και τη νοηµατοδότηση κοινωνικών φαινομένων και δυσκολιών των παιδιών από τις/τους συμμετέχοντες στην παιδαγωγική διαδικασία.

Δημοσιεύσεις

 • Grigoropoulos, I. (2023). Through the Lens of the Attributional Theory of Stigma: Attitudes Toward Adoption by Same‑Sex Couples and Children’s Adjustment in Same‑Sex Parent Families. Trends in Psychology. https://doi.org/10.1007/s43076-023-00295-7

 • Grigoropoulos, I. (2023). Greek early childhood educators’ knowledge of attention-deficit/hyperactivity disorder. Journal of Childhood, Education & Society, 4 (1), 29-40. https://doi.org/10.37291/2717638X.202341209

 • Grigoropoulos, I., Daoultzis, KC. & Kordoutis, P. (2023). Identifying Context-Related Socio-Cultural Predictors of Negative Attitudes Toward Polyamory. Sexuality & Culture (2023). https://doi.org/10.1007/s12119-023-10062-6

 • Grigoropoulos, I. (2022). Gender differences among educators’ perceptions of childhood aggression. Polish Psychological Bulletin, 53 (4), 221-228. https://doi.org10.24425/ppb.2022.143368

 • Grigoropoulos, I. (2022). Sexual prejudice as an institutional barrier to the social justice agenda in early childhood settings. Sex Education. https://doi.org/10.1080/14681811.2022.2136153

 • Grigoropoulos, I. (2022). Normative Pressure Affects Attitudes Toward Pornography. Sexuality & Culture. https://doi.org/10.1007/s12119-022-10036-0

 • Grigoropoulos, I. (2022). Towards a greater integration of ‘spicier’ sexuality into mainstream society? Social-psychological and socio-cultural predictors of attitudes towards BDSM. Sexuality & Culture. https://doi.org/10.1007/s12119-022-09996-0

 • Grigoropoulos, I. (2022). Children’s social representations of this invisible and never previously known  COVID-19 virus. Trends in Psychology.  https://doi.org/10.1007/s43076-022-00221-3

 • Grigoropoulos, I. (2022). The role of attributions for sexual orientation and preexisting belief systems in the context of sexual minorities’ rights. Psychological Thought, 15(2), 218-232, https://doi.org/10.37708/psyct.v15i2.697

 • Grigoropoulos, I. (2022). Gay fatherhood. Desires, experiences, and challenges due to minority stress. Journal of Homosexuality. https://doi.org/10.1080/00918369.2022.2043131

 • Γρηγορόπουλος Η., & Ντόβα Μ. (2022). Από χώρα σε χώρα: αντιξοότητες και ομαλή προσαρμογή. Εμπειρίες παιδιών προσφύγων. Ψυχολογία: το περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, 27(1), 123–141. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/psychology/article/view/30842

 • Grigoropoulos, I. (2022). Adoption openness and adoption stigma A retrospective study of adult adoptees. SN Social Sciences.  2, 34 (2022). https://doi.org/10.1007/s43545-022-00339-2

 • Grigoropoulos, I. (2022). The influence of family’s cohesion and adaptability in family satisfaction of parents with a child with autism spectrum disorder. PSYCHIATRIKI. https://doi.org/10.22365/jpsych.2022.061

 • Grigoropoulos, I., Daoultzis,K. (2022). Adverse Effects from the Imposition of Social Restrictions in Greece: The indirect effect of COVID-19 related fear on substance use through loneliness. Trends in Psychology.
  https://doi.org/10.1007/s43076-022-00159-6

 • Grigoropoulos, I. (2022). Greek high school Teachers’ homonegative attitudes towards same-sex parent families. Sexuality & Culture. https://doi.org/10.1007/s12119-021-09935-5

 • Grigoropoulos, I. (2022). Difficulties imposed on the parent-child relationship due to the COVID-19 pandemic. Journal of Family Issues. https://doi.org/10.1177%2F0192513X211067527

 • Grigoropoulos, I. (2022). Can we talk about life without taking death into account? Early childhood educators’ personal attitudes toward death affecting their self-perceived ability to approach the topic of death with children. OMEGA – Journal of Death and Dying. https://doi.org/10.1177%2F00302228211057733.

 • Grigoropoulos, I. (2021). Lesbian motherhood. Desires and challenges due to minority stress. Current Psychology. https://doi.org/10.1007/s12144-021-02376-1

 • Grigoropoulos, I. (2021). Greek early childhood educators’ engagement practices and facilitative roles during free play. Contemporary School Psychology. https://doi.org/10.1007/s40688-021-00400-6

 • Grigoropoulos, I. (2021). Lesbian mothers’ perceptions and experiences of their school involvement. Journal of Community & Applied Social Psychology, 1-13. https://doi.org/10.1002/casp.2537

 • Flora, K., Georgiadou, T., Megari, K., Grigoropoulos, I., & Chasiotis, V. (2021). Resilience, fear of COVID-19 and their relationship with cognitive functioning and mood: a study on the administrative staff of the University of Western Macedonia, Greece. Journal of Ideas in Health, 4(Special3), 458-565. https://doi.org/10.47108/jidhealth.Vol4.IssSpecial3.157

 • Γρηγορόπουλος. Η., Τεκελίδου, Μ. (2021). Συνέπειες της συναισθηματικής επιβάρυνσης των γονέων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE, 38(5):651-656. ISSN 11-05-3992

 • Grigoropoulos, I. (2021). Fear of COVID-19 and its impact on loneliness during mandatory confinement in Greece. Journal of Social Studies,7(3), 114-119. ISSN: 2149-3316

 • Γρηγορόπουλος, Η., Προβατά Α.(2021). Οι γνώσεις των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής ως προς τον αυτισμό και οι στάσεις τους απέναντι στη συμπερίληψη παιδιών με αυτισμό. Έρευνα στην Εκπαίδευση.  10(1), 1-19. https://doi.org/10.12681/hjre.24657

 • Grigoropoulos, I. (2020). Family bonds in the midst of adversity. Insights into refugee children’s coping ways. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 26 (1), 222-230.
  https://doi.org/10.1177%2F1359104520964508 (Impact Factor: 2.544)

 • Grigoropoulos, I. (2020). Early childhood educators’ experiences of bullying episodes: a qualitative approach. European Early Childhood Education Research Journal, 28 (6), 774-788 https://doi.org/10.1080/1350293X.2020.1836581 (Impact Factor: 1.722)

 • Grigoropoulos I. (2020). Subtle forms of prejudice in Greek day-care centers. Early childhood educators’ attitudes towards same-sex marriage and children’s adjustment in same-sex families. European Journal of Developmental Psychology. https://doi.org/10.1080/17405629.2020.1835636

 • Grigoropoulos, I. (2020). Facing forced displacement. Child refugee experiences in Greece. Journal of Child & Adolescent Trauma. 14, 261–269.  https://doi.org/10.1007/s40653-020-00320-2.

 • Grigoropoulos, I. (2020). Move on, no matter what… Young refugee’s accounts of their displacement experiences, Childhood, 28 (1), 170-176. https://doi.org/10.1177%2F0907568220944988 (Impact factor: 2.864)

 • Grigoropoulos I. (2020). Classroom (in) discipline. Behavior management practices of early childhood educators. Education 3-13. International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education. https://doi.org/10.1080/03004279.2020.1817966

 • Γρηγορόπουλος, Η. (2020). Early childhood educators’ knowledge and attitudes toward young children who stutter. PSYCHIATRIKI 31 (4), 352-356

 • Γρηγορόπουλος Η. Ν., & Καραοτζάδη Γ. (2021). Αναγνωρίζοντας πρώιμες μορφές εκφοβισμού στο πλαίσιο της προσχολικής αγωγής. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 17, 6–23. https://doi.org/10.12681/icw.21620

 • Γρηγορόπουλος, H. (2019). Διερεύνηση των αντιλήψεων του προσωπικού φορέων παιδικής προστασίας για την επικοινωνία παιδιών σε συνθήκες τοποθέτησης με το οικογενειακό τους περιβάλλον. Ψυχολογία, 24(2), 167-181.  https://doi.org/10.12681/psy_hps.24924

 • Γρηγορόπουλος, Η. (2019). Επικοινωνία παιδιών σε συνθήκες τοποθέτησης με το οικογενειακό τους περιβάλλον. Σύναψις, 54, 28-32.

 • Grigoropoulos, I. (2019). Children’s emotional needs regarding contact with their parents, during their placement:  Professionals perceptions. Residential Treatment for Children & Youth, 38 (1), 46-62. https://doi.org/10.1080/0886571X.2019.1669097. (Impact factor: 0.78)

 • Γρηγορόπουλος, Η., Καπαλτσίδου, Δ. (2019). Επαγγελματική εξουθένωση σε εργαζόμενους των παιδικών σταθμών του νομού Θεσσαλονίκης. Ο προβλεπτικός ρόλος των δημογραφικών χαρακτηριστικών. Ερευνώντας τον κόσμο του Παιδιού, 16, 58-71
  https://doi.org/10.12681/icw.19006

 • Γρηγορόπουλος, Η. (2019). Άνδρες στην προσχολική αγωγή: Αντιλήψεις και στάσεις παιδαγωγών προσχολικής αγωγής. Μια ποιοτική προσέγγιση. Ερευνώντας τον κόσμο του Παιδιού, 16, 42-57
  https://doi.org/10.12681/icw.19006

 • Γρηγορόπουλος, Η., Σωτηριάδου, Σ. (2019). Η Συμβολή της σχολικής ηγεσίας στη διαχείριση της επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών. Μια ποιοτική μελέτη. e- journal of science and technology, 2 (14), 47-62.

 • Grigoropoulos, I. (2018). Attitudes Toward Same‑Sex Marriage in a Greek Sample. Sexuality & Culture, 23, 415-424.  https://doi.org/10.1007/s12119-018-9565-8. (Impact Factor, 1.28).

 • Γρηγορόπουλος, H., Στραβογγιάννη, Π. (2017). Η άσκηση της συμβουλευτικής σε δομές φιλοξενίας προσφύγων. Η εμπειρία των συμβούλων. Μια ποιοτική προσέγγιση. Κοινωνική εργασία, 128, 62-82.

 • Grigoropoulos Ι., Kordoutis P. (2015): Reliability and Validity of the Greek Translation of the Same-Sex Marriage Scale, Journal of GLBT Family Studies, 12 (4), 335-345. https://doi.org/10.1080/1550428X.2015.1080133.

 • Grigoropoulos Ι., Kordoutis P. (2015). Social factors affecting anti-transgender sentiment in a sample of Greek undergraduate students. International Journal of Sexual Health. 27 (3), 276 285. https://doi.org/10.1080/19317611.2014.974792

 • Grigoropoulos Ι. (2012). Personality traits as predictors of sexual attitudes in a sample of Greek University students, Psychology & Sexuality, 5 (3), 201-209. https://doi.org/10.1080/19419899.2012.718291

 • Γρηγορόπουλος, Η., Σακελλαρίου, Ε. (2012). Διερεύνηση των απόψεων σπουδαστών της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Βόλου σχετικά με το συμβουλευτικό ρόλο των εκπαιδευτικών– Μια ποιοτική μελέτη. Παιδαγωγική επιθεώρηση, 54, 57-75.

 • Γρηγορόπουλος, Η.(2011). Διερεύνηση σεξουαλικών αντιλήψεων ομάδας φοιτητών/ τριων του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με την κλίμακα DSFI. Παιδαγωγική επιθεώρηση, 50, 79-91.

 • Grigoropoulos, Ι. (2010) Predictors of Greek students’ attitudes towards lesbians and gay men. Psychology & Sexuality, 1(2), 170–179. https://doi.org/10.1080/19419899.2010.484598

 • Γρηγορόπουλος, Η.(2010). Διερεύνηση των αντιλήψεων ομάδας φοιτητών/ τριων του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το ζήτημα της ομοφυλοφιλίας: Μια μελέτη περίπτωσης. Επιστημονικό βήμα του δασκάλου, 13, 201- 216,

 • Γρηγορόπουλος. Η, Παπαχαρίτου, Σ., Μωραϊτου, Μ. (2010). Προσαρμογή της κλίμακας καταγραφής στάσεων απέναντι σε ομοφυλόφιλες γυναίκες και ομοφυλόφιλους άνδρες (Attitudes Toward Lesbians and Gay Men Scale) στην Ελληνική γλώσσα. ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE, 27 (5), 787-792. ISSN 11-05-3992

 • Γρηγορόπουλος, Η., Κορδούτης, Π.(2007). “Χάσμα γενεών” στην αντίληψη του ανδρισμού; Περιγραφική προσέγγιση των περιεχομένων του ανδρικού σχήματος φύλου δύο γενεών. Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ψυχολογίας Α.Π.Θ., 6, 97-132.

Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους

 • Chen-Hay, S., Sullins, P., Schumm, W., Veldorale-Griffin, A., Grigoropoulos, I., & Radis, B. (Υπό έκδοση). Support LGBTQIA+ parents. In A. L. Beckstead, J. Dean, S. Giwa, Z. Keig, W. Lawson, E. Morales, R. Sandil, E. Tan, & E. Zegura (Eds.), Living Well: A guidebook for LGBTQIA+ people. Rowman & Littlefield.

 • Γρηγορόπουλος, Η. (2021). Οι έμφυλες διακρίσεις σε συνθήκες κρίσης Στο Ε. Παπάνης, Α. Μπούνα. (Επιμ). Διεπιστημονική προσέγγιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19. Αθήνα. Ηδυέπεια. ISBN: 978-618-5471-31-6

 • Γρηγορόπουλος, Η. (2020).  Κάνοντας το αόρατο-ορατό: Η παρούσα απουσία του άνδρα παιδαγωγού στην προσχολική αγωγή Στο Ε. Παπάνης, Α. Μπούνα. (Επιμ). Διαστάσεις της αρρενωπότητας. Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις (σελ.. 40-54). Αθήνα. Ηδυέπεια. ISBN: 978-618-5471-19-4

 • Γρηγορόπουλος, Η., Παπαχαρίτου, Σ., Μωραϊτου, Μ. (2012) Προσαρμογή της κλίμακας καταγραφής στάσεων απέναντι σε ομοφυλόφιλες γυναίκες και ομοφυλόφιλους άνδρες (Attitudes Toward Lesbians and Gay Men Scale) στην Ελληνική γλώσσα. Στο Α. Σταλίκας, Σ. Τριλίβα & Π. Ρούσση (Επιμ.), Τα ψυχομετρικά εργαλεία στην Ελλάδα (σελ. 339). Πεδίο.

Ερευνητικά & Αναπτυξιακά Προγράμματα

“UMBRELLA” PROJECT: SUPPORTING INTERVENTIONS FOR STUDENT’S SOCIAL CARE OF THE ALEXANDER TEI OF THESSALONIKI

Source: Human resource development, Education, & Life Long Learning 2014-2020
Ministry of Education and Religious Affairs (code: MIS 5021787), Life Long Learning

code:
606687-EPP-1-2018-2-CY-EPPKA3-PI-POLICY

Duration:
2018-2022

Duties-Budget:
… €

Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη ΔΙ.ΠΑ.Ε
P.O BOX 141, T.K. 57400 Σίνδος, Θεσσαλονίκη
+30.2310.013522
info@ecec.ihu.gr

IHU - Alexander Campus
P.O BOX 141, P.C. 57400 Sindos, Thessaloniki
+30.2310.013522
info@ecec.ihu.gr

ECEC IHU © copyright 2021, Digio Digital Marketing digio-logo

Μετάβαση στο περιεχόμενο