Καθηγητής

Κουρτέσης Θωμάς

Ο Θωμάς Κουρτέσης είναι Καθηγητής Διαταραχών του Κινητικού Συντονισμού στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Ηλικία, στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. Το 1984 έγινε δεκτός ως διακεκριμένος αθλητής στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου ολοκλήρωσε τις Προπτυχιακές του Σπουδές με ειδίκευση στην Προπονητική της Κολύμβησης (BSc’90). Ολοκλήρωσε τις Μεταπτυχιακές του Σπουδές στο Τμήμα Φυσικής Αγωγής του Πανεπιστημίου McGill του Μόντρεαλ του Καναδά στην «Προσαρμοσμένη Φυσική Δραστηριότητα» (MA’94). Το 1997 έλαβε το Διδακτορικό του Δίπλωμα από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην Κομοτηνή (PhD’97).

Η Διδακτορική του Διατριβή είχε τίτλο «Αποτελέσματα προγράμματος εντατικής παρέμβασης στο νερό για παιδιά με κινητικές δυσκολίες». Από το 1998 έως το 2022, διετέλεσε Καθηγητής Διαταραχών του Κινητικού Συντονισμού στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην Κομοτηνή. Από το 2015 έως το 2018 διετέλεσε Διευθυντής του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Άσκηση και Ποιότητα Ζωής». Έχει συγγράψει και συνυπογράψει περισσότερα από 100 επιστημονικά άρθρα, περισσότερες από 200 παρουσιάσεις και άρθρα πρακτικών σε διεθνή και παγκόσμια επιστημονικά συνέδρια και πολυάριθμα κεφάλαια επιστημονικών βιβλίων. Έχει διδάξει σε πολυάριθμα εργαστήρια και σεμινάρια σχετικά με την κινητική επάρκεια και δυνατότητα των παιδιών αναπτυξιακής ηλικίας για συμμετοχή σε κινητικές και φυσικές δραστηριότητες. Για αυτό το λόγο, το μεγαλύτερο κομμάτι της ερευνητικής του δραστηριότητας εστιάζει σε δύο διαστάσεις:

 1. στην ανίχνευση/εντοπισμό και την κινητική αξιολόγηση παιδιών, από την πρώιμη παιδική έως και την πρώτη εφηβική ηλικία, με πιθανές μαθησιακές δυσκολίες στην κίνηση, που εμποδίζουν την συμμετοχή σε κινητικές και φυσικές δραστηριότητες και
 2. την παρεμβατική διαχείριση με σκοπό την άρση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της συμμετοχής σε κινητικές και φυσικές δραστηριότητες, ανεξάρτητα από το επίπεδο επιδεξιότητας. Είναι Ιδρυτικό Μέλος και Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής καθώς και Μέλος και Εκπρόσωπος της Ελλάδας στo Συμβούλιο Εργασίας της Διεθνούς Ένωσης International Society of Research and Advocacy for Developmental Coordination Disorder (ISRA-DCD).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ανίχνευση, αξιολόγηση και παρεμβατική διαχείριση της Αναπτυξιακής Διαταραχής του Κινητικού Συντονισμού και των Κινητικών Μαθησιακών Δυσκολιών στην πρώιμη παιδική, παιδική και εφηβική ηλικία. Διδάσκει τα αντικείμενα «Αξιολόγηση-Διάγνωση Κινητικών Δυσκολιών», «Μαθησιακές Δυσκολίες της Κίνησης-Αναπτυξιακή Διαταραχή του Κινητικού Συντονισμού στο Σχολικό Περιβάλλον», «Κινητική Μάθηση» και «Μεθοδολογία Έρευνας» σε Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό επίπεδο.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Ανίχνευση, αξιολόγηση και παρεμβατική διαχείριση της Αναπτυξιακής Διαταραχής του Κινητικού Συντονισμού και των Κινητικών Μαθησιακών Δυσκολιών στην πρώιμη παιδική, παιδική και εφηβική ηλικία.

Δημοσιεύσεις

 • Samara, S., Tsanaktsidis, K., Katartzi, E.S., Kontou, M.G., Kourtessis, T., & Tzetzis, G. (2022). Health and Skill Related Physical Fitness in Adolescents with Motor Difficulties Compared to their Peers without Motor Difficulties. Journal of Advances in Sports and Physical Education, 5(4), 58-67, DOI: 10.36348/jaspe.2022.v05i04.001

 • Syropoulou, A., Vernadakis, N., Papastergiou, M., & Kourtessis, T. (2022). Assessing the psychometric properties of the presence, enjoyment, mood experience, attitude and preference towards exergames scale in children with mild intellectual disability. Sport Sciences for Health, 18(1), 203-210. https://doi.org/10.1007/s11332-021-00794-z

 • Vernadakis, N., Syropoulou, A., Papastergiou, M., & Kourtessis, T. (2021). Psychometric evaluation of the Rosenberg Self-Esteem Scale in primary school students with mild intellectual disability: First evidence. Research in Developmental Disabilities,114, 103964, https://doi.org/10.1016/j.ridd.2021.103964

 • Monastiridi, S.G., Katartzi, E., Kourtessis, T., & Vlachopoulos, S.P. (2021). A core stabilization program improves motor performance and health-related quality of life in adolescents with motor difficulties. Health and Fitness Journal of Canada, 14(1), 5-24, https://doi.org/10.14288/hfjc.v14i1

 • Monastiridi, S.G., Katartzi, E., Kontou, M.G., Kourtessis, T., & Vlachopoulos, S.P. (2020). Positive Relations of Physical Fitness and Exercise Intervention Programs with Motor Competence and Health-Related Quality of Life in Developmental Coordination Disorder: A Systematic Review. European Journal of Physical Education and Sport Science, 6(2). Available on-line at: www.oapub.org/edu.

 • Graikinis-Evaggelinos, P, Tsitskari, E., Kourtesis, T., Alexandris, K. (2019). Exploring Service Quality Perceptions and Satisfaction of Athletes in Greek Disability Sports Clubs. Journal of Physical Education & Sport, Vol 19 Supplement issue 6, 2139-2146.

 • Kroupis, I., Kouli, O., & Kourtessis, T. (2019). The effect of school sport facilities on the physical education teachers’ job satisfaction and burnout. International Journal of Instruction, 12(4), www.e-iji.net

 • Vousiopoulos, S., Kouli, O., Kourtessis, T., Tsitskari, E., & Dimoulas, D. (2019). Job Satisfaction and Burnout among Greek Teachers and Physical Education Teachers. A Comparison in Minority and Public Sector Schools in Thrace. Annals of Applied Sport Science, 7(4), 52-60.

 • Dimitropoulou, D., Evaggelinou, C., Kourtessis, T., Mouratidou, K., Tsigilis, N., & Ellinoudis, T. (2019). Concurrent validity of the Movement Assessment Battery for Children Checklist-2: A Greek Population-Based Study. European Psychomotricity Journal, 11(1), 19-38

 • Andreadou, A., Derri, V., Kourtesis, T. & Michalopoulou, M. (2018). Gross motor skills of primary school children with and without dyslexia. International Journal of Current Research, 10 (6), 70509-70513.

 • Anastasiadis, M., Kourtessis, T., & Zachopoulou, E. (2017) Educator’s ability to identify students with coordination disorders: A review of literature. Arab Journal of Nutrition and Exercise, vol. 2, issue no. 3, 139–151. DOI 10.18502/ajne.v2i3.1218 https://www.knepublishing.com/index.php/AJNE/article/view/1218/3118

 • Techlikidou, E., Michalopoulou, M., Kourtessis, T., Skordilis, E. (2017). The effect of Nintendo Wii on physical fitness of adolescents and young adults with mild and moderate intellectual disability,” PANR Journal, June 22, http://www.panr.com.cy/?p=1567.

 • Kroupis, I., Kourtessis, T., Kouli, O., Tzetzis, G., Derri, B., Mavromatis, G. (2017). Job satisfaction and burnout among Greek P.E. teachers. A comparison of educational sectors, level and gender. Cultura Ciencia Deporte, 12, 5-14. DOI: http://dx.doi.org/10.12800/ccd.v12i34.827.
  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6603307865&zone=

 • Bounova, Α., Michalopoulou, Μ., Agelousis, Ν., Kourtessis, Τ., & Gourgoulis, V. (2016). The parental role in adolescent screen related sedentary behavior. Journal of Adolescent Medicine and Health, DOI 10.1515/ijamh-2016-0031. https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6603307865&zone=

 • Kouli, O., Kourtessis, T., Tzetzis, G., Karkaletsi, F., Skordilis, E. & Bonti, E. (2015). Job Satisfaction and Burnout of Greek Secondary Special Education Teachers. Journal of Physical Activity, Nutrition and Rehabilitation, June 8, http://www.panr.com.cy/index.php/article/job-satisfaction-and-burnout-of-greek-secondary-special-education-teachers/

 • Asonitou, K., Tsiganos, G., Kourtessis, T., Strofylla, G., & Koutsouki, D. (2014). Assessment of Cognitive Abilities in Preschool Children with and without Developmental Coordination Disorder. International Journal for Cross-Disciplinary Subjects in Education, 5(1), 1571 – 1576. http://infonomics-society.org/ijcdse/published-papers/volume-5-2014/

 • Konstantinidou, E., Michalopoulou, M., Ageloussis, N. & Kourtesis, T. (2013). Primary physical education perspective on creativity: The characteristics of the creative student and their creative outcomes. International Journal of Humanities & Social Sciences,3(3), 234-247. Διαθέσιμο: http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_3_No_3_February_2013/23.pdf

 • Asonitou, K., Koutsouki, D., Kourtessis, T. & Charitou, S. (2012). Motor and cognitive performance differences between children with and without Developmental Coordination Disorder (DCD). Research in Developmental Disabilities, 33(4), 996–1005. https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6603307865&zone=

 • Tziva-Kostala, V., Kourtessis, T., Kostala, M., Michalopoulou, M. & Evaggelinou, C. (2011). Coordination Disorder in Children with Dyslexia. European Psychomotricity Journal, 4(1), 29-37. https://psychomotor.gr/contents/volume-4-2011.html

 • Avgerinos, Α., Kourtessis, T. & Damaskopoulou, Α. (2011). Comparison of physical activity level between overweight and non-overweight adolescent girls. European Psychomotricity Journal, 3(1), 45-53. https://psychomotor.gr/contents/volume-3-2010.html

 • Ellinoudis, Τ., Evaggelinou, C., Kourtessis, T., Konstantinidou, Z., Venetsanou, F. & Kambas, A. (May-June 2011). Reliability and Validity of Age Band 1 of the Movement Assessment Battery for Children – Second Edition. Research in Developmental Disabilities, 32(3), 1046-1051. https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6603307865&zone=

 • Venetsanou, F., Kambas, A., Ellinoudis, T., Fatouros, I., Giannakidou, D. & Kourtessis, T. (January-February 2011). Can the Movement Assessment Battery for Children-Test be the “gold standard” for the motor assessment of children with Developmental Coordination Disorder? Research in Developmental Disabilities, 32(1), 1-10. https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6603307865&zone=

 • Michalopoulou, M., Gourgoulis, V., Kourtessis, T., Kambas, A., Dimitrou, M., Gretziou, H. (2011). Step counts and body mass index among 9-14 years old greek schoolchildren. Journal of Sports Science and Medicine 10 (1) , 215-221. https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6603307865&zone=

 • Maheridou, M., Antoniou, P., Kourtessis, T., & Avgerinos, A. (2011). Blogs in Distance Education: An analysis of physical educators’ perceptions of learning. Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, January 12, (1), 95-107. https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6603307865&zone=

 • Derri V., Kourtessis T., Goti-Douma E., & Kirgiridis P. (2010). Physical Education and Language Integration: Effects on Oral and Written Speech of Pre-school Children. The Physical Educator. V. 67, n. 4, oct. 2010. ISSN 0031-8981. Available at: http://js.sagamorepub.com/pe/article/view/2100

 • Kellis, I., Vernadakis, N., Albanidis, E., Derri, V., & Kourtesses, T. (2010). The development of a student’s behaviors’ self-evaluation scale (SBSS) in multicultural physical education class settings. Educational Research and Reviews, 5 (11) , 637-645. https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6603307865&zone=

 • Michalopoulou, M., Kourtessis, T., Ioannidou, F., Aggelousis, N. & Avgerinos, A. (2009). Concurrent validity and test-retest reliability of the Greek version of the 3-Day Physical Activity Record in 13-15 yrs old Greek adolescents. European Psychomotricity Journal, 2(1), 35-45. https://psychomotor.gr/contents/volume-2-2009.html

 • Kourtessis T., Tsigilis N., Maheridou M., Ellinoudis, T., Kiparissis M., & Kioumourtzoglou E. (2008). The influence of a short intervention program on early childhood and physical education teachers’ ability to identify children with developmental coordination disorders. Journal of Early Childhood Teacher Education, 29, 276-286. https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6603307865&zone=

 • Kourtessis, T., Tsougou, E., Maheridou M., Tsigilis, N., Psalti, M. & Kioumourtzoglou, E. (2008, April-June). Developmental coordination disorder in early childhood – A preliminary epidemiological study in Greek schools. Archives: International Journal of Medicine, 1(2), 95-99. https://intermedjournal.page.tl/ARCHIVES_-Volume-1-k1-2008-k2-.htm

 • Kourtessis T., Thomaidou E., Liveri-Kantere A., Michalopoulou M., Kourtessis A., & Kioumourtzoglou E. (2008). Prevalence of developmental coordination disorder among Greek children with learning disabilities-A preliminary study. European Psychomotricity Journal, 1(2), 10-17. https://psychomotor.gr/contents/volume-1-2008-first-issue.html

 • Ellinoudis, T., Kourtessis, T., Kiparissis, M., (2008). Suitability of the Movement Assessment Battery for Children in Greece: Comparison between a Greek sample and a North-American normative sample of 9 and 11 year old children. International Journal of Health Science, 1(4), 132-137. https://interhealthjournal.page.tl/Home-IJHS.htm

 • Ellinoudis, T., Kourtessis, T., Kiparissis, M., Kampas, A. & Mavromatis, G. (2008). Movement Assessment Battery for Children (MABC): Measuring the construct validity for Greece in a sample of elementary school aged children. International Journal of Health Science, 1(2), 56-60. https://interhealthjournal.page.tl/Home-IJHS.htm

 • Katartzi, E., Kontou, M., Kourtessis, T., & Tzetzis, G. (2005). Sport participation profile of Greek female athletes with motor impairments. Japanese Journal of Adapted Sport Science, 3(1), 12-21.  https://doi.org/10.20796/jjadss.3.1_12 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjadss/3/1/3_KJ00005130493/_article

 • Kourtessis, T., Tsiggilis, N., Tzetzis, G., Kapsalas, Th., Tserkezoglou, S., & Kioumourtzoglou, E. (2003). Reliability of the “Movement Assessment Battery for Children Checklist” in Greek school environment. European Journal of Physical Education, 8, 202-210. https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6603307865&zone=

 • Efstratopoulou, M., Simons, J., & Kourtessis, T. (2003). Measuring thinking creatively in action and movement in mentally retarded and non-retarded children. Journal of Human Movement Studies, 44, 417-431. https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6603307865&zone=

 • Tzetzis, G., Amoutzas, K., & Kourtessis, T. (2003). A multidimentional analysis of teacher and students’ interactions and physical activity in physical education classes. Journal of Human Movement Studies, 44, 339-351. https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6603307865&zone=

 • Tzetzis, G., Goudas, M., Kourtessis, T., & Zisi, V. (2002). The relation of goal orientations and physical activity in physical education. European Physical Education Review, 8(2), 177-188. https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6603307865&zone=

 • Karabourniotis, D., Evaggelinou, Ch., Tzetzis, G., & Kourtessis, T. (2002). The effect of curriculum enrichment with self-testing activities on the development of fundamental movement skills in first grade children in Greece. Perceptual and Motor Skills, 94, 1259-1270 . https://doi.org/10.2466/pms.2002.94.3c.1259

 • Kourtessis, T., Tzetzis, G., Kioumourtzoglou, E., & Mavromatis, G. (2001). The effects of an intensive recreational intervention program on children with movement difficulties. New Zealand Journal of Disability Studies, 9, 120-139.

 • Kourtessis, T., & Reid, G. (1997). Knowledge and skill of ball catching in children with cerebral palsy and related disabilities. Adapted Physical Activity Quarterly, 14, 24-42. https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6603307865&zone=

 • Derri, V., Kourtessis, T., Papaioannou, A., & Papadimitriou, K. (1997). Affective characteristics of awkward school-children, Journal of Police Academy, 2(2), 43-52.

Συγγραφή κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους

 • Κουρτέσης Θ. (2023). Αναπτυξιακή διαταραχή του κινητικού συντονισμού και κινητικές μαθησιακές δυσκολίες στην παιδική και εφηβική ηλικία. X. Κοτζαμανίδης (Επιμέλεια), Παιδί-Προπόνηση-Υγεία (σελ. 651-672). Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις A.E. https://www.afoikyriakidi.gr/el/paidi-proponhsh-ygeia

 • Kourtessis, T., Avgerinos, G.A., Tsiantis, H., Liberi, M. & Goufas, E. (2018). Cloud-Based Personalized Movement Student Learning: An In-School Case Study. In K.C. Koutsopoulos, K. Doukas & Y. Kotsanis (Eds.) Handbook of Research on Educational Design and Cloud Computing in Modern Classroom Settings (pp. 395-309). IGI Global, Hershey, PA, USA.

 • Αλμπανίδης Ε. & Κουρτέσης Θ. (2007). Ρατσισμός και ξενοφοβία. Επιμέλεια: Κιουμουρτζόγλου Ε, Θεοδωράκης Γ., Ταρατόρη Ε., Παπαϊωάννου Α., Στραβάκου Π., Κοκαρίδας Δ., Κέλλης Η., Μπερνίκου Β. Βιβλίο εκπαιδευτικού (σελ. 56-72). Εφαρμογή Προγραμμάτων που προωθούν την ισότητα στην κοινωνία –ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Υπ.Ε.Π.Θ.

 • Θεοδωράκης Γ., Γούδας Μ., Αλμπανίδης Ε., Δέρρη Β., Χρόνη Σ., Ζαχοπούλου Έ., Χασάνδρα Μ., Αυγερινός Α., Κουρτέσης Θ., Κοσμίδου Ε., Ζήση Β., Χατζηγεωργιάδης Α., Κούλη Ό., Νικοπούλου Μ.. (2007). Τετράδιο δραστηριοτήτων μαθητών Α’, Β’ & Γ’ Δημοτικού. Εφαρμογή Προγραμμάτων που προωθούν την ισότητα στην κοινωνία –ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Υπ.Ε.Π.Θ.

 • Θεοδωράκης Γ., Γούδας Μ., Αλμπανίδης Ε., Δέρρη Β., Χρόνη Σ., Ζαχοπούλου Έ., Χασάνδρα Μ., Αυγερινός Α., Κουρτέσης Θ., Κοσμίδου Ε., Ζήση Β., Χατζηγεωργιάδης Α., Κούλη Ό., Νικοπούλου Μ.. (2007). Τετράδιο δραστηριοτήτων μαθητών Δ’, Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού. Εφαρμογή Προγραμμάτων που προωθούν την ισότητα στην κοινωνία –ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Υπ.Ε.Π.Θ.

 • Θεοδωράκης Γ., Γούδας Μ., Αλμπανίδης Ε., Δέρρη Β., Χρόνη Σ., Ζαχοπούλου Έ., Χασάνδρα Μ., Αυγερινός Α., Κουρτέσης Θ., Κοσμίδου Ε., Ζήση Β., Χατζηγεωργιάδης Α., Κούλη Ό., Νικοπούλου Μ.. (2007). Τετράδιο δραστηριοτήτων μαθητών Α’, Β’ & Γ’ Γυμνασίου. Εφαρμογή Προγραμμάτων που προωθούν την ισότητα στην κοινωνία –ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Υπ.Ε.Π.Θ.

 • Θεοδωράκης Γ., Γούδας Μ., Αλμπανίδης Ε., Δέρρη Β., Χρόνη Σ., Ζαχοπούλου Έ., Χασάνδρα Μ., Αυγερινός Α., Κουρτέσης Θ., Κοσμίδου Ε., Ζήση Β., Χατζηγεωργιάδης Α., Κούλη Ό., Νικοπούλου Μ.. (2007). Υποστηρικτικό Υλικό Επιμόρφωσης. Εφαρμογή Προγραμμάτων που προωθούν την ισότητα στην κοινωνία –ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Υπ.Ε.Π.Θ

 • Κουρτέσης Θ. (2004). Μαθητές με μαθησιακές κινητικές δυσκολίες στο τυπικό σχολικό περιβάλλον. Ε. Κιουμουρτζόγλου (Επιμέλεια), Η Φυσική Αγωγή στην αρχή του 21ου Αιώνα. Σκοποί-Στόχοι –Επιδιώξεις [on line](σελ. 83-94). Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ακαδημία Φυσικής Αγωγής.

Ερευνητικά & Αναπτυξιακά Προγράμματα

 • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “FUTURE LEADERS SUMMER SERIES-THRACE” (Δ.Π.Θ.-ALBA G.B.S._)

 • BE-NEW: Άσκηση για διαβήτη: ευεργετική επίδραση των νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων σωματικής άσκησης (Erasmus+ Sport, Agreement Nr. 622371-EPP-1-2020-1-IT-SPO-SCP)

 • Έργο «Επιμόρφωση Εκπαιδευτών ΤΠΕ Β’ Επιπέδου, σε Πανεπιστημιακά Κέντρα Κατάρτισης (ΠΑKE)”. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενδοϋπηρεσιακή Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση και εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στη διδακτική πράξη» (Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Β’ Επιπέδου ΤΠΕ), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», NSRF (2014-2020).

 • Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση [EDULLL34-AA: 1901] «Στήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» NSRF 2014-2020. MIS Κωδικός έργου: 5006293: 1.1 – Ανάπτυξη, δοκιμή και εφαρμογή εργαλείων συστηματικής παρατήρησης/αξιολόγησης της διδακτικής αποτελεσματικότητας των καθηγητών φυσικής αγωγής.

 • Πρόγραμμα «Ηράκλειτος: Υποτροφίες έρευνας με προτεραιότητα στη βασική έρευνα» (Υποέργο με τίτλο «Στρατηγικές αυτό-ρύθμισης και αυτό-αποτελεσματικότητα για αντιμετώπιση προβλημάτων που δυσχεραίνουν τη συμμετοχή στον αθλητισμό») (Δ.Π.Θ., Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.)

 • Πρόγραμμα «Ηράκλειτος: Υποτροφίες έρευνας με προτεραιότητα στη βασική έρευνα» (Υποέργο με τίτλο «Στρατηγικές αυτό-ρύθμισης και αυτό-αποτελεσματικότητα για αντιμετώπιση προβλημάτων που δυσχεραίνουν τη συμμετοχή στον αθλητισμό») (Δ.Π.Θ., Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.)

 • Διπλή Σταδιοδρομία Αθλητών/τριών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, (MIS 482356 ΕΣΠΑ 2007-2013)

 • Σχεδίαση και υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής Ολυμπιακής Παιδείας-Ανάπτυξη/εκπόνηση προγράμματος σπουδών, επιμορφωτικού, εκπαιδευτικού υλικού και Σχεδίου Δράσης Σχολικών Πιλοτικών Προγραμμάτων-Προγράμματα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών-Εφαρμογή προγραμμάτων που προωθούν την ισότητα στην κοινωνία –ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ (ΥΠΕΠΘ, Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ ΙΙ.)

 • Ερευνητικό πρόγραμμα Comenius, Action 2.1 «Les activites Physiques et Spotives : Media de la Culture Generale et Scientifique»

 • THENAPA (Thematic Network Educational and Social Integration of Persons with a Disability through Adapted Physical Activity) με τίτλο: “Ageing and Disability – A new crossing between physical activity, social inclusion and life-long well-being” (στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος Socrates-Erasmus, Katholieke Universiteit Leuven)

 • Επιχειρηματικότητα στον αθλητικό τομέα: Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL (Δ.Π.Θ., Υπουργείο Εργασίας, Ε.Υ.: Γ. Κώστα)

 • Συνύπαρξη κινητικών δυσκολιών και διαταραχών προφορικού και γραπτού λόγου σε παιδιά σχολικής ηλικίας: Ανίχνευση, αξιολόγηση και παρέμβαση (Α.Π.Θ., Π.Ε.Ν.Ε.Δ.)

 • Στάσεις, αντιλήψεις και συμπεριφορές: 1) Στο μάθημα της φυσικής αγωγής, 2) Της χώρους άσκησης και 3) ως της ένα υγιεινό τρόπο ζωής, ατόμων που διαφέρουν ως της το φύλο, την ηλικία, κοινωνική τάξη, θρησκεία και βαθμό κινητικής δυσκολίας-ατέλειας (Δ.Π.Θ., Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.)

 • Η άσκηση ως μέσο βελτίωσης της υγείας & της παραγωγικότητας (Δ.Π.Θ., ΠΡΕΝΕΔ)

 • Κινητική αδεξιότητα στη μετεφηβική ηλικία και επαγγελματικές προοπτικές (Δ.Π.Θ., Π.Ρ.Ε.Ν.Ε.Δ)

 • Πρακτική άσκηση Φοιτητών σε εργαζόμενους (εργοστάσια, βιοτεχνίες, βιομηχανίες, διάφορες υπηρεσίες) καθώς και σε ειδικές ομάδες ατόμων από νοσοκομεία, ιδρύματα και σχολεία με στόχο τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και υγείας της (Δ.Π.Θ., Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.)

 • Έλεγχος αυτόνομης διαβίωσης και αυτοεξυπηρέτησης για άτομα τρίτης ηλικίας (Δ.Π.Θ., Ο.Π.ΑΠ)

 • Παιδιά με κινητικά προβλήματα στο Δημοτικό σχολείο: Συνθήκες και Μέθοδοι αντιμετώπισης (Δ.Π.Θ., Π.Ρ.Ε.Ν.Ε.Δ.)

 • Συμμετοχή της συνοδευτικές και υποστηρικτικές ενέργειες του επιχειρησιακού προγράμματος καταπολέμησης του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Υποπρόγραμμα: Ένταξη-επανένταξη στην αγορά εργασίας / Βελτίωση της υγείας και εργασίας – απόκτηση κινητικών ικανοτήτων. (Δ.Π.Θ.)

 • Νέες τεχνολογίες στην αποτελεσματικότητα των μεθόδων διδασκαλίας (Δ.Π.Θ.)

Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη ΔΙ.ΠΑ.Ε
P.O BOX 141, T.K. 57400 Σίνδος, Θεσσαλονίκη
+30.2310.013522
info@ecec.ihu.gr

IHU - Alexander Campus
P.O BOX 141, P.C. 57400 Sindos, Thessaloniki
+30.2310.013522
info@ecec.ihu.gr

ECEC IHU © copyright 2021, Digio Digital Marketing digio-logo

Μετάβαση στο περιεχόμενο