Επίκουρος Καθηγητής

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΣΑΑΚ

Ο Ισαάκ Μ. Παπαδόπουλος είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας.
Είναι κάτοχος πτυχίου του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Δ.Μ.) και μεταπτυχιακού διπλώματος στις Επιστήμες της Αγωγής με έμφαση στη διδασκαλία της γλώσσας σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες από το Πανεπιστήμιο Degli Studi Roma Tre στην Ιταλία. Η διδακτορική διατριβή του εκπονήθηκε στο Α.Π.Θ. και αφορούσε στη ρητορική και πειστική επικοινωνία των Ελλήνων μαθητών μικρής ηλικίας, ενώ η μεταδιδακτορική του έρευνα (ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) αφορούσε στη γλωσσική διδασκαλία και την επικοινωνία μικρών μαθητών σε τάξεις με γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία. Όσον αφορά στην ακαδημαϊκή διδακτική του εμπειρία, έχει διδάξει σε διάφορα πανεπιστήμια τόσο σε εθνικό (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο), όσο και σε διεθνές επίπεδο (Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, UNICAF University, Borys Grinchenko Kyiv University).

Τα ερευνητικά και διδακτικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη διδασκαλία των γλωσσών σε παιδιά, στη διγλωσσία/πολυγλωσσία καθώς και στη διδασκαλία δεξιοτήτων ανάγνωσης/γραφής στο νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο. Έχει παρουσιάσει την έρευνά του σε διεθνή και εθνικά συνέδρια. Έχει εκδώσει τέσσερα επιστημονικά βιβλία, έχει επιμεληθεί οκτώ ακαδημαϊκούς τόμους ενώ έχει γράψει κεφάλαια σε βιβλία/συλλογικούς τόμους, καθώς και άρθρα σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.

Διδασκόμενα Μαθήματα

 • Αναδυόμενος Γραμματισμός

 • Διαπολιτισμική Αγωγή

 • Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • 1  Διδασκαλία της Γ1, Γ2/ΞΓ σε παιδιά

 • 2 Διγλωσσία/πολυγλωσσία 

 • 3 Διαπολιτισμικότητα/Πολυπολιτισμικότητα

Δημοσιεύσεις (ενδεικτικές)

 • 1. Papadopoulos, I. (2021). Translanguaging as a pedagogical practice for successful inclusion in linguistically and culturally diverse classrooms. In Meletiadou, E. (Ed). Policies and Practices for Assessing Inclusive Teaching and Learning. Hershey-U.S.A: IGI Global.

 • 2. Papadopoulos, I., & Charalampoglou, N. (2021). Once upon a time, a different CLIL came to life: a translanguaging CLIL in its pilot form. In Zorbas, V., & Chiper, S. (Eds). Multicultural and Interdisciplinary Approaches to Language Pedagogy (pp. 74-85). Generis Publications.

 • 3. Papadopoulos, I., & Tsitsanou, C. (2021). A melody of young learners’ voices: findings from a transnational study. In Zorbas, V., & Chiper, S. (Eds). Multicultural and Interdisciplinary Approaches to Language Pedagogy (pp.86-95). Generis Publications.

 • 4. Papadopoulos, I. (2020). Interculturalism in the FL classes: Towards an understanding of the teachers’ perspectives and practices within the young learners’ classrooms. In Kourieos, S. (Ed). Developments in Foreign Language Teaching: Inspiring Teachers, Transforming Learners (pp. 95-117). Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

 • 5. Papadopoulos, I., & Bisiri, E. (2020). Fostering critical thinking skills in preschool education: designing, implementing and assessing a multiliteracies-oriented programme based on intercultural tales. Multilingual Academic Journal of Education and Social Sciences, 8 (2), 87-105.

 • 6. Papadopoulou, S., & Papadopoulos, I. (2020). Young learners “read” their picturebooks: a multidimensional study on students with migration biography. International Journal of Educational Innovation. 2(4), 43-52.

 • 7. Papadopoulos, I. (2019). Shaping the intercultural communicative profile of young foreign language students: a multidimensional analysis of their written discourse. Journal of Linguistics and Intercultural Education. 2(1), 131-142.

 • 8. Papadopoulos, I., & Diamantou, Z. (2019). “Many hands make a light work to explore the world”: ένα πρόγραμμα πρώιμης πολυγλωσσικής και δια/πολυπολιτισμικής ευαισθητοποίησης & ενημερότητας. Published in the Proceedings of the 5th International Conference on the Promotion of Education Innovation. Larissa, 11 – 13 October 2019, σσ. 295-300.

 • 9. Papadopoulos, I. (2018). Empowering students’ communicative behavior within a multicultural environment: A pilot implementation in Greek education. MENON: Journal of Educational Research, 5(1), 48-62.

 • 10. Παπαδόπουλος, I. (2017). Μια φορά κι έναν καιρό, ταξίδι πήγα ψηφιακό: διδάσκοντας την ελληνική ως ξένη γλώσσα σε μικρούς μαθητές μέσα από την αξιοποίηση παιχνιδιών. Παρουσιάστηκε στο ΣυνέδριοICT in Teaching Greek language”. State University of Mariupol, 27 Δεκεμβρίου, 2017, σσ. 49-58

 • 11. Papadopoulos, I., (2014). The dramatization of children literature books for the development of the second/foreign language: An implementation of a drama-based project to students of primary school. Journal of Studies in English Language Teaching, 2(2), 188-206.

 • 12. Τζαμαλή, Δ., & Παπαδόπουλος. I. (2014). “Παραμύθι και γλωσσική ανάπτυξη: η εφαρμογή εξατομικευμένου προγράμματα εκπαίδευσης και ένταξης μαθητών στην πρωτοσχολική ηλικία, Horizons Francophones Journal, 7, 1-15.

Παρουσιάσεις (ενδεικτικές)

 • 1. Semoglou, K., Papadopoulos, I., Karakousi, F., & Anagnostou, E. Developing very young learners’ skills in an EFL classroom: a creativity psychomotor activities project, International Conference “Education Across Borders,Florina, 2012.

 • 2. Papadopoulos, I., Developing critical literacy in the EFL class: the implementation of a pilot thematic project in primary education. 3rd Global Conference on Linguistics and Foreign Language Teaching, Istanbul 16-18thNovember 2015

 • 3. Papadopoulos, I., Tzamali, D., & Karathanou, A., “With a multimodal push of a bilingual button: The use of ICTs for the development of productive language skills in school students with different cultural background. Presented at the 4th Panhellenic Central Macedonia Conference on the Use of ICT in Education, Thessaloniki 2016.

 • 4. Papadopoulos, I., Theologou, E., & Karathanou, A. “Once upon a CLIL”: developing a foreign language and raising multicultural awakening in primary school pupils. Presented at the 2nd Panhellenic Conference on the Promotion of Educational Innovation, Larissa 2016.

 • 5. Papadopoulos, I. Researching on immigrant students’ persuasive profile: investigating persuasive strategies in written and spoken discourse. Presented at the 1st International Conference on “New Trends in ELTT”, Dubai, 24thAugust 2017.

 • 6. Papadopoulos, I., & Afentoulis, S. “Write a story to persuade me”: recording the persuasive efforts of primary school students in Greece and in the UK. Presented at the 3rd Conference on “Creative Writing”, Corfu, 6-8 October 2017

 • 7. Παπαδόπουλος, Ι. Από τη διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση στον διαπολιτισμικό γραμματισμό: θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές εφαρμογές. Παρουσιάστηκε στην ημερίδα «Ειδική Αγωγή & Δίγλωσση Εκπαίδευση», Λάρισα, 17 Μαρτίου 2018

 • 8. Παπαδόπουλος, Ι., & Μπούρας, Σ. Παίζω, δημιουργώ και μαθαίνω γλώσσες και πολιτισμούς: μια παρουσίαση εκπαιδευτικών εφαρμογών για την καλλιέργεια μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας και της πολυπολιτισμικής επίγνωσης μαθητών προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Παρουσιάστηκε στο συνέδριο «Καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών», Κομοτηνή, 25-27 Μαίου 2018.

 • 9. Andria, A., Griva, E., & Papadopoulos, I. Language skills and Strategies: A Needs Assessment approach of FL learners in Greek Secondary Education. Presentation at the 4th International Conference on Education Across Borders “Education in the 21st century: challenges and perspectives”. Florina 18-20th October, 2018

 • 10. Papadopoulos, I. Identifying components of intercultural effectiveness in young foreign language learners’ discourse: a first attempt in Greek primary education. Presented at the 6th International Conference on New Trends in English Language Teaching and Testing. Istanbul, 8th September, 2018

 • 11. Papadopoulos, I. Towards shaping the intercultural communicative profile of basic language users: the case of persuasive strategies employed in written discourse. Presented at the CLIE 2018 – Conference on Linguistic and Intercultural Education. Alba lulia, Romania5-7 July 2018.

 • 12. Papadopoulou, S., & Papadopoulos, I. (2020). Second language learners “read” their picturebooks: a first attempt in Greek education. Presented at the 6th International Conference on Second Language Studies. Dubai, 14-15th April 2020-02-22.

 • 13. Papadopoulos, I. (2020). Bilingual immigrant students “read” picture books: a multidimensional research in Greece. Presented at the 3rd IECAT – “New Challenges in Education“, Drama (Greece), 8-10 May 2020.

 • 14. Papadopoulos, I. (2021). My language, your language, our languages teach us: translanguaging as a pedagogical practice in primary education. Presented at the 2nd International Conference on Language Teaching and Learning in the 21st Century. 22-23 May, 2021.

Βιβλία

 • 1. Παπαδόπουλος, Ι., & Ράπτη, Σ. (2021). Γλωσσολογικές έρευνες και εφαρμογές στην πολυδιάστατη πρωτοβάθμια εκπαίδευση: εστιάζοντας στην ανάγνωση και τη γραφή. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Δίσιγμα.

 • 2. Παπαδόπουλος, Ι. (2020). Από την παιδαγωγική της διαγλωσσικότητας στην παιδαγωγική της τάξης: υποστηρίζοντας γραμματισμό, την επικοινωνία και τη συνεργατική δημιουργικότητα των μαθητών. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Δίσιγμα.

 • 3. Papadopoulos, I., & Savic, V. (2020). Teaching Young Foreign Language Learners in SE Europe: a multidimensional research on policy and pedagogical practices. Thessaloniki: Disigma Publications.

 • 4. Papadopoulos, I., & Papadopoulou, E. (Eds. 2023). Pedagogical and Research Perspectives on Language Education. New York: NOVA Publishers.

 • 5. Karpava, S., & Papadopoulos, I. (Eds. 2021). New Trends in Applied Linguistics Research and Implementation. Thessaloniki: Disigma Publications.

 • 6. Papadopoulos, I. & Papadopoulou, Sm. (Eds. 2021). Applied Linguistics Research and Good Practices forMultilingual and Multicultural Classrooms. New York: NOVA Science Publishers.

Ερευνητικά & Αναπτυξιακά Προγράμματα

1. Η «διαγλωσσικότητα» ως παράγοντας ενδυνάμωσης της διαπολιτισμικής επικοινωνίας: μια πολυδιάστατη έρευνα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

ΦορέαςΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Σχολή Επιστημών Αγωγής Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Κωδικός:

Χρονική ΔιάρκειαΙαν. 20 – Δεκ. 20

Προϋπολογισμός:

Πληροφορίες:

Η συγκεκριμένη έρευνα διερεύνησε τις στάσεις και τις απόψεις των Ελλήνων και των μεταναστών μαθητών όσον αφορά στην επιτέλεση της διαγλωσσικότητας και στον ρόλο της στην επικοινωνία τους, καθώς επίσης και στην ενίσχυση της διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης και ενημερότητάς τους. Επιπλέον, μέσω αυτής της έρευνας, καταγράφηκαν οι απόψεις των εκπαιδευτικών σε σχέση με τη χρήση της διαγλωσσικότητας στην εκπαίδευση, ενώ αξίζει να αναφερθεί πως η έρευνα εστίασε και στις διδακτικές πρακτικές προώθησης της διαγλωσσικότητας σε πολυγλωσσικές και πολυπολιτισμικές τάξεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ένα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό αυτής της έρευνας εκτός από τη διπλή εστίαση στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, είναι η χρήση μικτών μεθόδων που συνδυάζουν ποιοτικά και ποσοτικά ερευνητικά μέσα. Ειδικότερα, ο ερευνητής χρησιμοποίησε α) ημι-δομημένες συνεντεύξεις με τους μαθητές και τους διδάσκοντες πολυπολιτισμικών τάξεων, ενώ συμπληρωματικά, αξιοποιήθηκαν β) Εργαστηριακά Φύλλα που εστίασαν στις διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών και γ) Ειδικά Πρωτόκολλα παρατήρησης χρησιμοποιήθηκαν από τον ερευνητή σε μια προσπάθεια να εμβαθύνει στην αυθεντική αλληλεπίδραση και την επικοινωνία των μαθητών και των εκπαιδευτικών στην πράξη και να διερευνηθούν οι τάσεις προς την καλλιέργεια της διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης και ενημερότητας σε περιβάλλοντα που ενθαρρύνεται η διαγλωσσικότητα. Συμπερασματικά, μέσα από την επεξεργασία των δεδομένων, διαφάνηκε πως η προώθηση της διαγλωσσικότητας και η επαφή των γλωσσών και των πολιτισμών μέσα στο εκπαιδευτικό πλαίσιο συμβάλλει: στην καλλιέργεια στρατηγικών αλλά δεξιοτήτων επικοινωνίας και διαπολιτισμικής επικοινωνίας ανάμεσα στους μαθητές, στην ενίσχυση της διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης και ενημερότητας των μαθητών, στην ανάληψη ενός πιο ενεργού ρόλου στη μαθησιακή διαδικασία από τους μαθητές και στην αξιοποίηση πολυτροπικών και καινοτόμων διδακτικών τεχνικών από τους εκπαιδευτικούς.

2. International Research Center of Early Language Learning

ΦορέαςUniversity of Kragujevac | Faculty of Education in Jagodina, Serbia

Κωδικός:

Χρονική ΔιάρκειαΦεβ. 20 – σήμερα

Προϋπολογισμός:

Πληροφορίες:

Εκλεγμένο Μέλος Διοικούσας Επιστημονικής Επιτροπής του ερευνητικού κέντρου.

Οι κύριοι στόχοι του ερευνητικού κέντρου αφορούν στην έρευνα για θέματα που σχετίζονται με τη διδασκαλία μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας σε μικρούς μαθητές γλωσσών, την εναλλακτική αξιολόγηση των μικρών μαθητών, τη δίγλωσση και πολύγλωσση εκπαίδευση, καθώς και την εκπαίδευση εκπαιδευτικών της δεύτερης / ξένης γλώσσας σχετικά με προσεγγίσεις και μεθόδους διδασκαλίας των γλωσσών σε μικρούς μαθητές. Το IRCELL ασχολείται επίσης με την ενθάρρυνση της καινοτομίας στη διδασκαλία και την αξιολόγηση γλωσσών, την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, θερινών μαθημάτων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων που σχετίζονται με την πρώιμη γλωσσική εκμάθηση, τη διγλωσσία/πολυγλωσσία και την αξιολόγηση. Για την επίτευξη των στόχων, το IRCELL συνεργάζεται με κυβερνητικά, επιστημονικά και κοινωνικά ιδρύματα που ασχολούνται με αντίστοιχα θέματα καθώς επίσης και με πανεπιστήμια και ιδρύματα σε διάφορες χώρες, και με μεμονωμένους ερευνητές /μελετητές / ακαδημαϊκούς με εμπειρία στην έρευνα στην πρώιμη γλωσσική εκμάθηση, τη διγλωσσία/πολυγλωσσία.

3. South-Eastern European Teachers of Young Language Learners.

ΦορέαςΕυρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου & University of Kragujevac Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Κωδικός:

Χρονική ΔιάρκειαΙαν. 19 – Φεβ. 20

Προϋπολογισμός:

Πληροφορίες:

Η συγκεκριμένη διακρατική έρευνα αφορούσε στη διερεύνηση των οπτικών και διδακτικών πρακτικών των εκπαιδευτικών που διδάσκουν τη γλώσσα σε μικρούς μαθητές (3-11 ετών). Στη συγκεκριμένη έρευνα συμμετείχαν ακαδημαϊκοί από πανεπιστήμια και ερευνητές από 6 χώρες (Κύπρος, Ελλάδα, Σερβία, Αλβανία, Κροατία και Ρουμανία).

Ρόλος: Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του προγράμματος. Ως ακαδημαϊκός υπεύθυνος είχε την ευθύνη για: α) επικοινωνία και συνεργασία με τους εθνικούς συντονιστές έρευνας, β) παρακολούθηση των διαδικασιών μελέτης και των απαντήσεων των συμμετεχόντων, γ) συλλογή πληροφοριών από εθνικούς συντονιστές ως επίσημα κείμενα σχετικά με την πρόοδο της μελέτης στο τις χώρες τους, δ) διοργάνωση ηλεκτρονικών συναντήσεων με ολόκληρη την ομάδα ερευνητών στο προκαθορισμένες ημέρες, ε) διοργάνωση δραστηριοτήτων / εκδηλώσεων για τη διάχυση των ευρημάτων και στ) οργάνωση επιστημονικού τόμου και συνεργασία με τους εθνικούς συντονιστές προς αυτήν την κατεύθυνση.

4. Intercultural communication: the crossroad of the Ukrainian and Greek language and culture

ΦορέαςΚρατικό Πανεπιστήμιο Μαριούπολης. Σχολή Ελληνικής Φιλολογίας & Μετάφρασης.

Επιστημονική ευθύνη και ακαδημαϊκός συντονισμός: Dr Natalya Voyevutko.

Κωδικός:

Χρονική ΔιάρκειαΙαν. 19 – Φεβ. 20

Προϋπολογισμός:

Πληροφορίες:

Η συγκεκριμένη έρευνα υλοποιήθηκε κατόπιν ερευνητικής συνεργασίας του Δρα Ισαάκ Παπαδόπουλου με το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας και Μετάφρασης του Κρατικού Πανεπιστημίου Μαριούπολης. Η έρευνα αφορά στη διερεύνηση και καλλιέργεια στρατηγικών διαπολιτισμικής επικοινωνίας τόσο σε μαθητές της Ελλάδας όσο και σε μαθητές της Ουκρανίας. Η έρευνα αυτή διεξήχθη και εφαρμόστηκε σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και στις δύο χώρες.

5. Διαπολιτισμικά Παιχνίδια & Εκπαίδευση

ΦορέαςΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Εργαστήριο Μελετών Απόδημου Ελληνισμού & Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Δρ Σμαράγδα Παπαδοπούλου.

Κωδικός:

Χρονική ΔιάρκειαΟκτ. 17 – Ιουλ. 18

Προϋπολογισμός:

Πληροφορίες:

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δραστηριότητας, διερευνήθηκαν τόσο διαπολιτισμικά παιχνίδια από τη Σερβία και την Ελλάδα και όσο και παιδαγωγικές πρακτικές αξιοποίησης των παιχνιδιών στην καλλιέργεια της διαπολιτισμικής επικοινωνίας των μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ρόλος: Συνεργάτης ερευνητής – Ενασχόληση και διερεύνηση παιχνιδιών της Ελλάδας – Εφαρμογή Παιγνιωδών δραστηριοτήτων.

6. Supporting Literacy through the approach “Play and Learn through the Arts” in Early Years Settings.

ΦορέαςUniversity of East London, U.K. Cass School of Education and Communities.

Κωδικός:

Χρονική ΔιάρκειαΦεβ. 16 – Μάϊος 17

Προϋπολογισμός:

Πληροφορίες:

Συνεργάτης ερευνητής στην Ελλάδα: Σχεδιασμός & εφαρμογή εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο βασίζεται στην προσέγγιση Play and learn through the arts. Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε και αξιολογήθηκε από τον ερευνητή, ενώ υπήρξε και δεύτερο στάδιο κατά το οποίο διερευνήθηκαν διαφοροποιήσεις της εφαρμογής και του επιπέδου των μαθητών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

ECEC IHU © copyright 2021, Digio Digital Marketing digio-logo

Μετάβαση στο περιεχόμενο