Επίκουρη Καθηγήτρια

ΠΕΤΚΟΥ ΔΑΦΝΗ

Είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Έχει διδακτική εμπειρία στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στην Περιβαλλοντική Επικοινωνία και Εκπαίδευση, Περιβαλλοντική Συνείδηση, Βιώσιμη Ανάπτυξη και στις Ποσοτικές Μεθόδους. Η ερευνητική της δουλειά αποτελείται πάνω από 30 εργασίες σε διεθνή, με το σύστημα κριτών, επιστημονικά περιοδικά, κεφάλαια σε βιβλία και πρακτικά από διεθνή και εθνικά συνεδρίων. Έχει συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Εθνικά Ταμεία και είναι κριτής σε 2 επιστημονικά περιοδικά. Έχει προσκληθεί ομιλητής σε διάφορα διεθνή και εθνικά συνέδρια.

Διδασκόμενα Μαθήματα

 • 1
 • 2
 • 3

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 • 1
 • 2

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • 1
 • 2

Δημοσιεύσεις

 • 1
 • 2

Παρουσιάσεις

 • 1
 • 2

Βιβλία

 • 1
 • 2

Ερευνητικά & Αναπτυξιακά Προγράμματα

1

Source:

code:

Duration:

Duties-Budget:
… €

ECEC IHU © copyright 2021, Digio Digital Marketing digio-logo

Μετάβαση στο περιεχόμενο