Επίκουρη Καθηγήτρια

ΠΕΤΚΟΥ ΔΑΦΝΗ

Είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε). Πτυχιούχος του τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου «Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων» του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης. Διδάκτορας του Δ.Π.Θ. με αντικείμενο διατριβής «Περιβαλλοντική Επικοινωνία και Εκπαίδευση». Η Επαγγελματική της εμπειρία είναι πάνω από 15 έτη στα προσχολικά κέντρα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Έχει διδακτική εμπειρία στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν σε θέματα που αφορούν τα ΜΜΕ και το Περιβάλλον, την Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση και Συνείδηση, τη Βιώσιμη και Αειφόρο Ανάπτυξη, την Περιβαλλοντική Επικοινωνία στις Επιστήμες της Αγωγής. Η ερευνητική της δραστηριότητα αποτελείται πάνω από 30 εργασίες σε διεθνή, με το σύστημα κριτών, επιστημονικά περιοδικά, κεφάλαια σε βιβλία και πρακτικά από διεθνή και εθνικά συνέδρια. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε επιμορφωτικά σεμινάρια για παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας. Είναι κριτής σε 2 διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει προσκληθεί ομιλητής σε διεθνή και εθνικά συνέδρια.

Διδασκόμενα Μαθήματα

 • Αγωγή στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

 • Σεμινάριο Εφαρμοσμένων Δραστηριοτήτων Πρακτικής Άσκησης

 • Περιβαλλοντική Επικοινωνία στις Επιστήμες της Αγωγής

 • ΣΕΕ: Εφαρμογές Περιβαλλοντικής Αγωγής

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 • Διαπροσωπικές δεξιότητες και Επικοινωνία στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

 • Διαπροσωπικές δεξιότητες και Επικοινωνία στην Εκπαίδευση

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Περιβαλλοντική Επικοινωνία και Εκπαίδευση στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

 • Περιβαλλοντική Συνείδηση και Ευαισθητοποίηση

 • Βιώσιμη και Αειφόρος Ανάπτυξη

 • Θέματα Αγωγής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Δημοσιεύσεις

 • Veronika, A., Petkou, D. (2022). Exploring the attitudes and views of pre-primary and primary school teachers for climate change education. International Business and Entrepreneurship Development, Vol. 14, No. 3, p.p. 287-303. Impact Factor (I.F.) = 1,17. DOI: 10.1504/JIBED.2022.10051864

 • Petkou. D., Andrea V., Anthrakopoulou K. (2021). The Impact of Training Environmental Perceptions and Attitudes of Pre-Primary and Primary School Teachers in Greece. International Journal of Education Sciences, Vol 11 (6), pp. 274-292. Impact Factor (I.F) = 2,92. https://www.mdpi.com/2227-7102/11/6/274

 • Amprasi K., Petkou D., Tsantopoulos G. (2019). Using media for Enviromental education in nursery school. International Journal of Environmental and Science Education, Vol. 14, No. 2, pp. 85-93. http://www.ijese.net/makale_indir/IJESE_2105_article_5ca4f506f396d.pdf

 • Petkou D. (2018). Satisfaction of Primary School Teachers with the K., Environmental Communication of Mass Media: Opportunities for the Environmental Education. International Journal of Environmental and Science Education, Vol. 13 (10), pp. 805-816. http://www.ijese.net/makale_indir/IJESE_2089_article_5c0e6fc30d6f5.pdf

 • Tsantopoulos G., Skanavis C., Bantoudi F., Petkou D. and Dalamagkidou A. (2018). Assessing Preference of Informal Environmental Education Sources for Greek Primary School Students, International Journal of Environmental and Science Education, Vol. 13,(3), pp. 357-371.
  http://www.ijese.net/makale_indir/IJESE_2045_article_5b3680078af8e.pdf

 • Petkou D., Tsantopoulos G., Manolas E and Skanavis C. (2018). Impact of the mass media on the attitudes and behavior of elementary school teachers. Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol. 19, No 1, pp. 373–381. Impact Factor (I.F) = 0.8. https://www.researchgate.net/publication/324831772_

 • Petkou D., Tsantopoulos G., Tampakis S., Panagiotou N. (2018). Typology of teachers based on their attitudes and behaviors as shaped by the influence of mass media on environmental issues. Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol 19 (3), pp. 1352–1361. Impact Factor (I.F) = 0.8. http://ikee.lib.auth.gr/record/315516

 • Petkou D. (2018). Developing A typology of Teachers use of schoolyards as an environmental education tool. The case of kindergarten. Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol. 19(4), pp. 1823-1833. Impact Factor (I.F) = 0.8.

 • Petkou D. αnd Tsantopoulos G. (2016). Educational activities and school grounds. 8th Collective Volume: Environmental Education and Communication. Department of Forestry and Environmental and Natural Resources Management of the Democritus University of Thrace. pp. 241-252. https://utopia.duth.gr/~emanolas/files/Tomos_8.pdf

 • Tsantopoulos G. and Petkou D. (2015). The Formation of the School Yard Space as a Means of Entertainment and Education. 7th Collected Volume: Environmental Policy: Theory and Practice. Department of Forestry and Environmental and Natural Resources Management of the Democritus University of Thrace. pp. 319-328. https://dasarxeio.com/2015/05/21/21681/

 • Tsantopoulos G., Petkou D., Tampakis S., Andrea V., Liapi D. (2014). Students Perceptions on Greening Urban Schoolyards: The case of Primary Education in Eastern Thessaloniki, Greece. Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol. 15 (1), pp. 293-302. Impact Factor (I.F) = 0.7. http://ikee.lib.auth.gr/record/315427

 • Aggelopoulos S., Soutsas K., Pavloudi A., Sinapis E., Petkou D. (2009). Suggestions for Reformation in Sheep Farms based on Production Cost. Journal of Food Agricultural & Environment, Vol. 5 (2). pp. 355-358. Impact Factor (I.F) = 0.232. https://www.researchgate.net/publication/242601517

Παρουσιάσεις σε συνέδρια

 • Petkou D., Eleftheroudi, A. (2023). Exploring the attitudes and behaviors of preschool teachers about environmental problems. Proceedings of the5th International Conference on Management of Educational Units, Greece, January 20-22, pp. 67-69.


 • Tsiouni, M., Gourdouvelis M., Petkou, D., Aggelopulos, S., Mitsopoulos, I. (2022). Waste management of Goat Farms as a Financial Driver of Environmental Sustainability in Greece. Proceedings of the 15th Annual Conference of the EuroMed Academy of Sustainable Business, September 21-23, Palermo, Italy, pp. 895-904.

  https://emrbi.org/wp-content/uploads/2022/09/euromed2022-book-of-proceedings-2022-09-16.pdf

 • Moutsakis D., Oikonomou E.K. Petkou D. (2022). Sustainable Development of Mixed-Use, 9th International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics, CEMEPE AND SECOTOX CONFERENCE, June 5-9, pp. 36-38, Mykonos Island, Greece.

 • Petkou D., Kallmi, F. (2022). Environmental education and utilization of natural and recyclable materials in early childhood, Proceedings of the 4th International Conference on Management of Educational Units, January 21-23, p.p. 77-82. Thessaloniki, Greece. https://www.icomeu.gr/ICOMEU%202022EditedBookFinal.pdf

 • Mitsopoulos, I.,Gourdouvelis, D., Pavloudi, A, Petkou, D., Tsiouni, M., Aggelopulos, S. (2022), Technical and Economic analysis of the Dairy Cow Industry in Central Makedonia. Proceedings of the15th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business, September 21-23, Palermo, Italy. pp. 583-595.https://emrbi.org/wp-content/uploads/2022/09/euromed2022-book-of-proceedings-2022-09-11.pdf

 • Andrea, V., Petkou, D., Bilibilis, M. (2020). Environmental Programs’ Evaluation: A teacher-Based Study in the City of Thessaloniki. Proceedings of the 13th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business, Virtual “Business Theory and Practice across Industries and Markets, September 9-10, pp.53-64. https://emrbi.org/wp-content/uploads/2020/10/EuroMed-13-19.10.20.pdf

 • Anthrakopoulou, K., Petkou, D. Andrea, V. (2020). The Knowledge and Attitudes of Primary School Teachers towards Environmental Issues and their Effect on the Implementation of Environmental Education Programs. Proceedings of the 13th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business, September 9-10, pp. 1263-1266. https://emrbi.org/wp-content/uploads/2020/10/EuroMed-13-19.10.20.pdf

 • Petkou D., Adamidou B. (2019). Environmental Advertising and Information: Defining a Preschool Student Typology. Proceedings of the 2nd International Congress on Management of Educational Units, 29 November-1 December, Thessaloniki, Greece, pp.107-114. https://www.icomeu.gr/wp-content/uploads/Files/ICOMEU_2019_Conference_Proceedings.pdf

 • Zafiraki, K., Petkou, D., Tsantopoulos, G. (2019). The use of educational tools in environmental education: the case of pre-school education. Proceedings of the 12th Conference of the EuroMed Academy of Business, September, 18-20, Thessaloniki, Greece, pp.1488-1499. https://emrbi.org/wp-content/uploads/2020/09/EuroMed-12-2019.pdf

 • Petkou D. (2019). Advertisement as a means of environmental information among kindergarten students”, Proceedings of the 12th Conference of the EuroMed Academy of Business, September 18-20 2019, Thessaloniki, Greece, pp. 947-957.
  https://emrbi.org/wp-content/uploads/2020/09/EuroMed-12-2019.pdf

 • Petkou D. (2018). Using mass media in environmental communication: Τhe case of early childhood education”. Proceedings of the 11th Conference of the EuroMed Academy of Business Valletta Malta, September 12-14, pp. 1045-1057. https://emrbi.org/wp-content/uploads/2020/09/EuroMed-11-2018.pdf

 • Zafiraki, K., Petkou, D., Tsantopoulos, G. (2018). Teaching tools and Environmental Education in Nursery School. 1st International Congress on Management of Educational Units, December 7-9, Thessaloniki, Greece, pp. 1157.
  https://www.icomeu.gr/wp-content/uploads/Files/icomeu_2018_proceedings.pdf

 • Petkou D. (2018). The role of Mass Media in Shaping Environmentally Responsible Behaviour: A Prediction Model for the inclusion of teachers Ρrimary Education in attitude and behaviour clusters. Proceedings of the 11th. Conference of the EuroMed Academy of Business Valletta Malta, September 12-14, pp. 1058-1067.
  https://emrbi.org/wp-content/uploads/2020/09/EuroMed-11-2018.pdf

 • Amprasi K., Petkou D., Tsantopoulos G. (2018). The utilization of M.M.E. as an Educational Tool for Environmental Education in Preschool Education. Proceedings of the 1st International Congress on Management of Educational Units December 6-9, pp. 1157. https://www.icomeu.gr/wp-content/uploads/Files/icomeu_2018_proceedings.pdf

 • Petkou D. (2018). Τhe contribution of mass media to the environmental awareness of Primary Education Teachers: Exploring the Impact of Gender. Proceedings of the 11th. Conference of the EuroMed Academy of Business Valletta Malta, September 12-14, pp. 1653-1655. https://emrbi.org/wp-content/uploads/2020/09/EuroMed-11-2018.pdf

 • Tsantopoulos, G., Dalamagidou, A., Bandoudi, F., Petkou, D., Aggelopoulos S. (2016). Building Environmental awareness through Mass Media in Childhood. Proceedings of the 9th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business, September 14-16, Warsaw, Poland p.p. 1814-1824. https://emrbi.org/wp-content/uploads/2016/08/euromed2016bof.pdf

 • Petkou D. (2010). Environmental Education Standards: The Water Scarcity Phenomenon Using Satirical Cartoons. Proceedings of the 4th Panhellenic Conference on Standardization, Standards and Quality, Thessaloniki (ENEPROT), November 19-20, pp. 67-74. https://docplayer.gr/5263536-4-o-panellinio-synedrio-gia-tin-typopoiisi-ta-protypa-kai-tin-poiotita.htm

Ερευνητικά & Αναπτυξιακά Προγράμματα

 • Μέλος του ερευνητικού έργου (ΚΕ 80457), στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus, με τίτλο: «Προωθώντας την ευημερία των παιδαγωγών μέσω της ενίσχυσης θετικής συμπεριφοράς στην αγωγή πρώιμης παιδικής ηλικίας», 2021-2023.

 • Μέλος του ερευνητικού έργου (ΚΕ 80563), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο: «Αμπελουργία Ακριβείας με χρήση Πολλαπλών Αισθητήρων και Εναέριας Ρομποτικής» (ΈΣΠΑ 2014-2020).

 • Μέλος της Ομάδας έργου ιδρυματικού αναπτυξιακού προγράμματος (ΚΕ 40366) με τίτλο «Ενίσχυση και επιτάχυνση των διαδικασιών συγχωνεύσεων και καταργήσεων Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», 2/03/23-31/07/23, 12/01/23-31/07/23.

 • Mέλος της Ομάδας έργου του Γραφείου Διδασκαλίας & Μάθησης (ΓΡΑΔΙΜ) του ΔΙΠΑΕ στο πλαίσιο της ίδρυσης του Αυτοτελούς Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕΔΙΜΑ), ΕΣΠΑ Μάρτιος 2023-Οκτώβριο 2023.

ECEC IHU © copyright 2021, Digio Digital Marketing digio-logo

Μετάβαση στο περιεχόμενο