Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

Ζαχοπούλου Ευρυδίκη

Καθηγήτρια στο τμήμα Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

Η Ευρυδίκη Ζαχοπούλου έχει πολυετή διδακτική εμπειρία σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών διαφόρων ιδρυμάτων και σε προγράμματα προπτυχιακών σπουδών. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 65 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει περισσότερες από 120 παρουσιάσεις σε Παγκόσμια και Διεθνή Συνέδρια. Η ποιότητα του ερευνητικού έργου της μπορεί να υποστηριχτεί από τις ετεροαναφορές του έργου της, οι οποίες ξεπερνούν τις 2.000, ενώ ο δείκτης h-index είναι 22. Έχει  δημοσιεύσει δύο βιβλία σε εκδοτικούς οίκους παγκοσμίου φήμης (Human Kinetics – USA, Palgrave Macmillan – UK), και πέντε κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους.

Από το 2000, έχει συντονίσει, υποστηρίξει και συμμετάσχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα με προϋπολογισμό συνολικού ύψους πάνω από 6.000.000€. Έχει διοργανώσει επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες για παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες και προσκληθεί ως ομιλήτρια σε
πολλά Διεθνή Συνέδρια. Επίσης, είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής επιστημονικών περιοδικών, και μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Συνεδρίων.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Εφαρμογή προγραμμάτων φυσικής αγωγής & φυσικής δραστηριότητας

 • Επαγγελματική ανάπτυξη παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας

 • Αξιολόγηση της ποιότητας της προσχολικής αγωγής

 • Δημιουργικότητα στη διδασκαλία και δημιουργικό παιδί

 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Tsigilis, Ν., Gregoriadis, A., Grammatikopoulos, V. & Zachopoulou, E. (2018). Applying Exploratory Structural Equation Modeling to Examine the Student-Teacher Relationship Scale in a Representative Greek Sample. Frontiers in Psychology, 9:733. doi: 10.3389/fpsyg.2018.00733

 • Grammatikopoulos, V, Gregoriadis, A., Tsigilis, . & Zahopoulou, E. (2017). Evaluating quality in early childhood education in relation with children outcomes in Greek context. Early Child Development and Care . DOI: 10.1080/03004430.2017.1289192

 • Kouli, O., Grammatikopoulos, V, Gregoriadis, A. & Zahopoulou, E. (2015). Measuring the quality of Movement-Play Scale in Greek Early Childhood Education settings. Journal of Physical Activity, Nutrition and Rehabilitation, PANR e-ISSN: 2421-78241, 1-13.

 • Grammatikopoulos, V., Gregoriadis, A., Tsigilis, N. & Zachopoulou, E. (2014). Parental conceptions of quality in Greek early childhood education. European Early Childhood Education Research Journal, 22 (1), 134 – 148.
 • Tsangaridou, Ν., Zachopoulou, Ε., Liukkonen, J., Gråstén, A. & Kokkonen, M. (2013). Developing Preschoolers’ Social Skills through Cross-Cultural Physical Education Intervention. Early Child Development and Care, DOI: 1080/03004430.2013.865616

 • Grammatikopoulos, V., Gregoriadis, A. & Zachopoulou, E. (2013). Evaluating an early childhood educators’ training in six European countries. The International Journal for Innovation and Quality in Learning, 2, 15 – 21.
 • Gregoriadis, A., Grammatikopoulos, V. & Zachopoulou, E. (2013). Evaluating Preschoolers’ Social Skills: The Impact of a Physical Education Program from the Parents’ Perspective. International Journal of Humanities and Social Sciences, 3 (10), 40 – 51.

 • Natsiopoulou, T., Vidali-Laloumi, E., Zachopoulou, E., Trevlas, E. & Research Group of Archimedes Project(2010). Αn Innovative Preschool Health Education Program. Health Science Journal, 4 (2), 110-117, hsj.gr.

 • Zachopoulou, Ε., Makri, Α. & Pollatou, Ε. (2009). Evaluation of children’s creativity: Psychometric properties of the Torrance’s test “Thinking Creatively in Action and Movement”. Early Child development and Care, 179(3), 317-328.

 • Grammatikopoulos, V., Konstantinidou, E., Tsigilis, N., Zachopoulou, E., Tsangaridou, N., Liukkonen, J. (2008). Evaluating preschool children knowledge about healthy lifestyle: Preliminary examination of the Healthy Lifestyle Evaluation Instrument. Educational Research and Review, 3 (11), 351-352.

 • Grammatikopoulos, V., Zachopoulou, E., Tsangaridou, N., Liukkonen, J., & Pickup, I. (2008). Applying a mixed method design to evaluate training seminars within an early childhood education project. Evaluation and Research in Education, 21 (1), 4-17.

 • Tsigilis, N., Zachopoulou, E., & Grammatikopoulos, V. (2006). Job satisfaction and burnout among Greek early educators: A comparison between public and private sector employees. Educational Research and Review, 1 (8), 255-261.

 • Zachopoulou, E., Trevlas, E., Konstadinidou, E. & Archimedes Project Research Group (2006). The design and implementation of a physical education program to promote children’s creativity in the early years. International Journal of Early Years Education, 14 (3), 279-294.

 • Likesas, G. & Zachopoulou, E. (2006). Music and movement education as a form of motivation in teaching greek traditional dances. Perceptual and Motor Skills, 102, 552-562.

 • Deli, E., Bakle, I. & Zachopoulou, E. (2006). Implementing intervention movement programs for kindergarten children, Journal of Early Childhood Research, 4(1), 5-18.

 • Zachopoulou, E. & Makri, A. (2005). A developmental perspective of divergent movement ability in early young children, Early Child development and Care, 175 (1), 85-95.

 • Vernadakis, N., Avgerinos, A., Tsitskari, E. & Zachopoulou, E. (2005). The use of the computer assisted instruction in preschool education: Making teaching meaningful. Early Childhood Education Journal, 33 (2), 99-104.

 • Zachopoulou, E., Tsapakidou, A. & Derri, V. (2004) The effect of a developmentally appropriate music and movement program on motor performance. Early Childhood Research Quarterly, 19, 631-642.

 • Zachopoulou, E., Trevlas, E. & Tsikriki, G. (2004). Perceptions of gender differences in playful behaviour among kindergarten children, Early European Early Childhood Education Research Journal, 12 (1), 43-53.

 • Trevlas, E., Grammatikopoulos, V., Tsigilis, N., & Zachopoulou, E. (2003). Evaluating Playfulness: Construct Validity of the Children’s Playfulness Scale. Early Childhood Education Journal, 31 (1), 33-39.

Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους

 • Gregoriadis, , Grammatikopoulos, V., Tsigilis, N. & Zachopoulou, E. (2020). Assessing Teacher – Child Relationships: A Cultural Context Perspective. In: O. N. Saracho (Ed.). Handbook of Research on the Education of Young Children, (pp. 153-169). Taylor & Francis Group. Routledge

 • Gregoriadis, A.,Grammatikopoulos, V., Zachopoulou, E. (2018). Introduction to the volume. In A. Gregoriadis, V. Grammatikopoulos, E. Zachopoulou (Eds.). Professional Development and Quality in Early Childhood Education: Comparative European Perspectives, Chapter 1, (pp.1-6). Palgrave Macmillan, ISBN: 978-3-319-64211-6.

 • Gregoriadis, A.,Grammatikopoulos, V., Zachopoulou, E. (2018). Early Childhood Education and Care Today: Impact, Policies, Quality. In A. Gregoriadis, V. Grammatikopoulos, E. Zachopoulou (Eds.). Professional Development and Quality in Early Childhood Education: Comparative European Perspectives,Chapter 2,(pp. 7-28). Palgrave Macmillan, ISBN: 978-3-319-64211-6.

 • Zachopoulou, E., Grammatikopoulos, V., Gregoriadis, A. (2018). Early Change: Description of a Project for Continuing Professional Development. In A. Gregoriadis, V. Grammatikopoulos, E. Zachopoulou (Eds.). Professional Development and Quality in Early Childhood Education: Comparative European Perspectives, Chapter 4, (pp. 59-82). Palgrave Macmillan, ISBN: 978-3-319-64211-6.

 • Gregoriadis, A.,Grammatikopoulos, V., Zachopoulou, E. (2018).Professional development and impact of the Early Change Project: Reflections from the Greek Example. In A. Gregoriadis, V. Grammatikopoulos, E. Zachopoulou (Eds.). Professional Development and Quality in Early Childhood Education: Comparative European Perspectives,Chapter 8, (pp. 105-114). Palgrave Macmillan,.ISBN: 978-3-319-64211-6.

 • Grammatikopoulos, V., Gregoriadis, A.,Zachopoulou, E. (2018). Self-evaluation as a means to improve practice: An alternative approachfor the professional development of early childhood educators. In A. Gregoriadis, V. Grammatikopoulos, E. Zachopoulou (Eds.). Professional Development and Quality in Early Childhood Education: Comparative European Perspectives, Chapter 10, (pp. 116-125) Palgrave Macmillan, ISBN: 978-3-319-64211-6

 • Grammatikopoulos, V., Gregoriadis, A., Zachopoulou, E. (2015). Evaluation of early childhood education environments and professional development: Current practices and implications. In: O. N. Saracho (Ed.). Contemporary perspectives on research in testing and evaluation in early childhood education, (pp. 153-169).
  Information Age Publishing.
 • Grammatikopoulos, V., Gregoriadis, A., Zachopoulou, E. (2012). Improving children’s attitudes and awareness toward a healthy lifestyle in early childhood: A five-European country intervention program. In J. Sutterby (Ed.) Early education in a global context. Advances in early education and day care (pp. 109-126). Emerald Group Publishing Limited.

 • Grammatikopoulos, V., Gregoriadis, A., Zachopoulou, E. (2012). Acknowledging the role of motor domain in creativity in early childhood education. In: O. N. Saracho (Ed.). Contemporary Perspectives on Research in Creativity in Early Childhood Education. (pp. 159-176). Information Age Publishing.

Βιβλία

 • Gregoriadis, A., Grammatikopoulos, V. & Zachopoulou, E. (Eds.) (2018). Professional Development and Quality in Early Childhood Education: Comparative European Perspectives. Palgrave Macmillan, ISBN: 978-3-319-64211-6

 • Gregoriadis, A., Zachopoulou, E., Grammatikopoulos, V., Liukkonen, J., Leal, T., Gamelas A. M., et al. (2014). Good practices in early childhood education: Looking at early educators’ perspectives in six European countries. Thessaloniki: Christodoulidi Publishers.

 • Zachopoulojhu E., Liukkonen J., Pickup I. & Tsagaridou N. (2010) (Eds), “Early Steps Physical Education Cirruculum: Theory and Practice for Children under 8”. Champaign, IL: Human Kinetics.

 • Zachopoulou, N. Tsangaridou, I. Pickup, J. Liukkonen, V. Grammatikopoulos, (Eds.) (2007). ‘Early Steps’. Promoting healthy lifestyle and social interaction through physical education activities during preschool years. Thessaloniki: Xristodoulidi Publications.

 • Ζαχοπούλου, Ε. (2007). Η Φυσική Αγωγή στην αρχή του 21ου αιώνα: Προσχολική ηλικία. Θεσ/νίκη: Εκδόσεις Χριστοδουλίδη

Επιλεγμένα Ερευνητικά & Αναπτυξιακά Προγράμματα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΖΩΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (PROW)
 • Πηγή χρηματοδότησης: Erasmus+ KA3, Support for policy reform
 • Συμμετοχή ως : Μέλος της ερευνητικής ομάδας
 • Χρονική διάρκεια : 2021 έως 2024
 • Συνολικός προϋπολογισμός: 2.208.342,00 €
ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
 • Πηγή χρηματοδότησης: Erasmus +, KA2 School Educations
 • Συμμετοχή ως: Μέλος της ερευνητικής ομάδας
 • Χρονική διάρκεια : 2022 έως 2023
 • Συνολικός προϋπολογισμός: 169.992,00€
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΩΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
 • Πηγή χρηματοδότησης : Erasmus+, KA2 Strategic Partnerships
 • Συμμετοχή ως : Μέλος της ερευνητικής ομάδας
 • Χρονική διάρκεια : 2020 έως 2022
 • Συνολικός προϋπολογισμός: 207.425,00 €
SUPPORTING SOCIAL CARE INTERVENTIONS FOR STUDENTS OF INTERNATIONAL HELLENIC UNIVERSITY
 • Πηγή χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ 2014 – 2020
 • Συμμετοχή ως: Επιστημονικά Υπεύθυνη
 • Χρονική διάρκεια: 2018 έως 2023
 • Συνολικός προϋπολογισμός: 1.639.435,00 €
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΘΕΤΙΚΑ, ΕΝΤΑΞΙΑΚΑ ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ‘ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΘΕΣΥ)
 • Πηγή χρηματοδότησης: ERASMUS+ , Key Action 3 (KA3) – Support for policy reform.
 • Συμμετοχή ως: Μέλος της ερευνητικής ομάδας
 • Χρονική διάρκεια: 2019 έως 2022
 • Συνολικός προϋπολογισμός: 1.699.435,00€
AN INNOVATIVE SELF-IMPROVEMENT APPROACH FOR THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF EARLY EDUCATORS (SIA-PROD)’ (PROJECT NO: 2016-1-EL01-KA201-023420).
 • Πηγή χρηματοδότησης: European Commission, Erasmus+
 • Συμμετοχή ως: Μέλος της κύριας ερευνητικής ομάδας
 • Χρονική διάρκεια: 2016 έως 2019
 • Συνολικός προϋπολογισμός: 391.132,00€
EDUCATORS’ SELF-EVALUATION (EDUSE): AN INNOVATIVE APPROACH TO EDUCATOR EVALUATION USING THE DISCRETE CHOICE MODELLING
 • Πηγή χρηματοδότησης: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας – Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Συμμετοχή ως: Μέλος της κύριας ερευνητικής ομάδας
 • Χρονική διάρκεια: 2014 έως 2016
 • Συνολικός προϋπολογισμός: 10.000
EARLY CHANGE: ‘PROMOTING THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF EARLY CHILDHOOD EDUCATORS’ (PROJECT NO: 517999-LLP-2011-GR-COMENIUS-CMP).
 • Πηγή χρηματοδότησης: European Union, Lifelong Learning Program (LLP), Comenius Multilateral Projects
 • Συμμετοχή ως: Επιστημονικός Υπεύθυνος
 • Χρονική διάρκεια: 2011 έως 2014
 • Συνολικός προϋπολογισμός: 300.000 €
TRANSNATIONAL CO-OPERATION PROJECT COMENIUS 2.1 – ‘EARLY STEPS: PROMOTING HEALTHY LIFESTYLE AND SOCIAL INTERACTION THROUGH PHYSICAL EDUCATION ACTIVITIES DURING PRESCHOOL YEARS’
 • Πηγή χρηματοδότησης: European Union, Socrates Program
 • Συμμετοχή ως: Επιστημονικός Υπεύθυνος
 • Χρονική διάρκεια: 2004 έως 2007
 • Συνολικός προϋπολογισμός: 299.590 €

ECEC IHU © copyright 2021, Digio Digital Marketing digio-logo

Μετάβαση στο περιεχόμενο