ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-23

Ενημερώνουμε τους/τις επιτυχόντες/επιτυχούσες μετεγγραφής-μετακίνησης, ότι καλούνται να αποστείλουν στη Γραμματεία τα απαραίτητα προς έλεγχο δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής-μετακίνησης, από σήμερα Δευτέρα 31/10 έως Δευτέρα 7/11. Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει αποκλειστικά ταχυδρομικά ή μέσω courier στην εξής διεύθυνση :

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ)

Τ.Κ. 57400, ΣΙΝΔΟΣ,

Παρακαλούμε πολύ στον φάκελο να αναγράφεται η ένδειξη : “ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ“.

Μόλις παραληφθεί ο φάκελος των δικαιολογητικών, η Γραμματεία θα αποστείλει τον Αριθμό Πρωτοκόλλου για την παραλαβή της αίτησης στο mail του φοιτητή/τριας, το οποίο αναγράφεται στην ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής-μετακίνησης.

Μετά την παραλαβή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών και σε όσο πιο σύντομο χρονικό διάστημα καταστεί δυνατό, θα ακολουθήσει ανακοίνωση για την εγγραφή των φοιτητών/τριών.

Από τη Γραμματεία

ECEC IHU © copyright 2021, Digio Digital Marketing digio-logo

Μετάβαση στο περιεχόμενο