ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΣΤΙΣ 31/10

Οι φοιτητές/τριες του Π.Σ. Τ.Ε.Ι. που ολοκληρώνουν σήμερα Δευτέρα 31/10 την Πρακτική τους Άσκηση, παρακαλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία έως τη Δευτέρα 7/11 τα παρακάτω έγγραφα :

-Το Βιβλιάριο Π.Α. υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον Φορέα στις σελ. 5 και 23

-Τη Βεβαίωση ολοκλήρωσης Π.Α. με σφραγίδα και υπογραφή από τον Φορέα

-Το έντυπο κατάθεσης Π.Α. υπογεγραμμένο από τον/την φοιτητή/τρια (επισυνάπτεται).

Τα παραπάνω έγγραφα οι φοιτητές/τριες μπορούν να τα αποστείλουν ταχυδρομικά ή με courier (με ημερομηνία αποστολής έως 7/11) ή εάν τα καταθέσουν αυτοπροσώπως, να τα τοποθετήσουν στη θυρίδα της κ. Μεγαλονίδου (δίπλα από την πόρτα της Γραμματείας).

ECEC IHU © copyright 2021, Digio Digital Marketing digio-logo

Μετάβαση στο περιεχόμενο