ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη για το Πανεπιστημιακό Εργαστήριο του Τμήματος “Εργαστήριο Ανάπτυξης και Μάθησης του Παιδιού” .

https://ecec.ihu.gr/wp-content/uploads/9ΡΜΟ46ΨΖ3Π-ΣΞΛ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΕΚΛΟΓΗΣ-ΔΝΤΗ-ΕΡΓ.-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΚΑΙ-ΜΑΘΗΣΗΣ-ΤΟΥ-ΠΑΙΔΙΟΥ.pdf

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη για το Πανεπιστημιακό Εργαστήριο του Τμήματος “Γλώσσας, Γλωσσικής Διδασκαλίας και Πολιτισμού” .

https://ecec.ihu.gr/wp-content/uploads/Ρ5ΚΣ46ΨΖ3Π-ΛΩ1-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΕΚΛΟΓΗΣ-ΔΝΤΗ-ΕΡΓ.-ΓΛΩΣΣΑΣ-ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΚΑΙ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.pdf

Από τη Γραμματεία

Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη ΔΙ.ΠΑ.Ε
P.O BOX 141, T.K. 57400 Σίνδος, Θεσσαλονίκη
+30.2310.013522
info@ecec.ihu.gr

IHU - Alexander Campus
P.O BOX 141, P.C. 57400 Sindos, Thessaloniki
+30.2310.013522
info@ecec.ihu.gr

ECEC IHU © copyright 2021, Digio Digital Marketing digio-logo

Μετάβαση στο περιεχόμενο