Σεμινάρια Ψηφιακών Δεξιοτήτων

Από Τρίτη 18/10, θα αρχίσει η διδασκαλία Σεμιναρίων Ψηφιακών Δεξιοτήτων για τους/τις φοιτητές/τριες του Α΄εξαμήνου. Τα σεμινάρια θα διεξάγονται στο Εργαστήριο Η/Υ του Τμήματος στον 1ο όροφο, με διδάσκοντα τον κ. Γούτα Θεόδωρο. Τα σεμινάρια Ψηφιακών Δεξιοτήτων δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα Σπουδών. Είναι προαιρετικά και έχουν στόχο τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των φοιτητών/τριών, ώστε να ανταποκριθούν καλύτερα στις απαιτήσεις του Π.Σ. κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Ο χωρισμός των φοιτητών/τριών σε Τμήματα θα γίνει αλφαβητικά, ως εξής :

Δευτέρα 16.00-17.00 (Α’ τμήμα) (Φοιτητές/τριες με επώνυμο από Α έως και Ζ) (έναρξη 24/10)

Δευτέρα 17.00-18.00 (Β’ τμήμα) (Φοιτητές/τριες με επώνυμο από Θ έως και Λ) (έναρξη 24/10)

Τρίτη 16.00-17.00 (Γ’ τμήμα) (Φοιτητές/τριες με επώνυμο από Μ έως και Πατσιαλά) (έναρξη 17/10)

Τρίτη 17.00-18.00 (Δ’ τμήμα) (Φοιτητές/τριες με επώνυμο από Περπερά έως και Ψ) (έναρξη 17/10)

Από τη Γραμματεία

ECEC IHU © copyright 2021, Digio Digital Marketing digio-logo

Μετάβαση στο περιεχόμενο