ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ Π.Σ. Τ.Ε.Ι.

Οι φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους από το Π.Σ. ΤΕΙ παρακαλούνται να αποστείλουν έως και την Παρασκευή 10/3 στο mail της Γραμματείας (κ. Κατσαράκη : Katpopi@admin.teithe.gr) σε αρχείο pdf την αίτηση για Πανεπιστημιοποίηση (υπάρχει το έντυπο στην παρούσα ιστοσελίδα στο μενού της Γραμματείας) υπογεγραμμένη.

Οι αιτήσεις των φοιτητών/τριών θα ελεγχθούν από τη Γραμματεία και σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια εκκρεμότητα, θα επικοινωνήσει με τον/την φοιτητή/τρια.

Τα μαθήματα της πανεπιστημιοποίησης θα δηλωθούν από τη Γραμματεία και δε χρειάζεται οι φοιτητές/τριες να προβούν σε δήλωση μέσω uniportal.

Από τη Γραμματεία

ECEC IHU © copyright 2021, Digio Digital Marketing digio-logo

Μετάβαση στο περιεχόμενο