ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ)

Όσοι/ες φοιτητές/τριες έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους [μαθήματα πανεπιστημιοποίησης ή Π.Σ. Τ.Ε.Ι (για τους/τις φοιτητές/τριες που επιθυμούν να λάβουν Πτυχίο Τ.Ε.Ι.)], παρακαλούμε πολύ να αποστείλουν στη Γραμματεία (κ. Κατσαράκη : katpopi@admin.teithe.gr) έως την Παρασκευή 10/3 υπογεγραμμένα σε αρχείο pdf “Αίτηση για λήψη Πτυχίου (Αποφοίτησης)” και “Υπεύθυνη Δήλωση για αποφοίτηση” (υπάρχουν στο μενού της Γραμματείας).

Μετά τον έλεγχο της αίτησης, οι φοιτητές/τριες θα λάβουν σε εύλογο χρονικό διάστημα Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών, την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν στη θέση του Πτυχίου και έως την ορκωμοσία, για οποιαδήποτε προκήρυξη ή εργασία.

Μετά από πολλά ερωτήματα φοιτητών/τριών σχετικό με το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής/Διδακτικής Επάρκειας, σας ενημερώνουμε ότι θα ακολουθήσει σύντομα ανακοίνωση.

Από τη Γραμματεία

Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη ΔΙ.ΠΑ.Ε
P.O BOX 141, T.K. 57400 Σίνδος, Θεσσαλονίκη
+30.2310.013522
info@ecec.ihu.gr

IHU - Alexander Campus
P.O BOX 141, P.C. 57400 Sindos, Thessaloniki
+30.2310.013522
info@ecec.ihu.gr

ECEC IHU © copyright 2021, Digio Digital Marketing digio-logo

Μετάβαση στο περιεχόμενο