ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι.ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-23 στις 31/3/2023

Οι φοιτητές/τριες που ολοκληρώνουν την Πρακτική Άσκηση του Π.Σ. Τ.Ε.Ι. στις 31/3/2023, θα αποστείλουν στη Γραμματεία από Δευτέρα 3/4 έως και Παρασκευή 7/4 μέσω courier ή ταχυδρομείου τα παρακάτω έγγραφα:

-Υπογεγραμμένη την Αίτηση Κατάθεσης Πρακτικής Άσκησης (από την ιστοσελίδα, στο μενού της Γραμματείας),

-Τη Βεβαίωση πραγματοποίησης-ολοκλήρωσης Π.Α. με σφραγίδα και υπογραφή από τον Παιδικό Σταθμό,

-Το Βιβλιάριο της Π.Α. με σφραγίδα – υπογραφή του Φορέα Απασχόλησης στη σελ. 5 και σελ. 23 του Βιβλιαρίου.

Από τη Γραμματεία

ECEC IHU © copyright 2021, Digio Digital Marketing digio-logo

Μετάβαση στο περιεχόμενο