Ανακοινώσεις

Χριστουγεννιάτικη γιορτή του Τμήματος

Προσκαλούνται οι φοιτητές/τριες του Τμήματος στη χριστουγεννιάτικη γιορτή, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου και ώρα 12:00.

Επισυνάπτεται η σχετική Πρόσκληση.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ 9ο ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι φοιτητές/τριες που έχουν δηλώσει το μάθημα “Πτυχιακή Εργασία” και δεν έχουν λάβει ενημερωτικό mail με τα θεματικά πεδία, παρακαλούνται να αποστείλουν mail στη Γραμματεία.

Από τη Γραμματεία

Σχετικά με το μάθημα “Σεμινάριο Εφαρμοσμένων Δραστηριοτήτων”

Το μάθημα “Σεμινάριο Εφαρμοσμένων Δραστηριοτήτων” από την Τετάρτη 30/11 θα πραγματοποιείται στις 9.30 π.μ. στην αίθουσα του Εργαστηρίου του Παιδαγωγικού Υλικού (στον 1ο Όροφο).

Η διδάσκουσα

Δάφνη Πέτκου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)

Επισυνάπτεται η σχετική πρόσκληση της ΕΘΑΕΕ. Όσοι/ες φοιτητές/τριες επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση, μπορούν να αποστείλουν mail στη Γραμματεία με τίτλο “Μητρώο ΕΘΑΑΕ” για να λάβουν το δικαιολογητικό 3 του Κεφαλαίου Δ Προκήρυξης : “Βεβαίωση Τμήματος – ονοματεπώνυμο υποψηφίου/ας”

Από τη Γραμματεία

ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ/ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-23

Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών και σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 13/16-11-2022 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, εγκρίνεται η αίτηση μετεγγραφής / μετακίνησης των φοιτητών/τριών που έλαβαν τους παρακάτω αριθμούς πρωτοκόλλου :

ΑΦΦ 1556/2-11-2022, ΑΦΦ 1565/7-11-2022, ΑΦΦ 1566/7-11-2022, ΑΦΦ 1567/7-11-2022, ΑΦΦ 1568/7-11-2022, ΑΦΦ 1569/7-11-2022, ΑΦΦ 1570/7-11-2022, ΑΦΦ 1583/7-11-2022, ΑΦΦ 1584/7-11-2022, ΑΦΦ 1585/7-11-2022, ΑΦΦ 1586/7-11-2022, ΑΦΦ 1587/7-11-2022, ΑΦΦ 1588/7-11-2022, ΑΦΦ 1589/7-11-2022, ΑΦΦ 1609/8-11-2022, ΑΦΦ 1610/8-11-2022, ΑΦΦ 1613/8-11-2022, ΑΦΦ 1620/8-11-2022, ΑΦΦ 1621/8-11-2022, ΑΦΦ 1622/8-11-2022, ΑΦΦ 1623/8-11-2022, ΑΦΦ 1657/9-11-2022, ΑΦΦ 1661/9-11-2022, ΑΦΦ 1681/14-11-2022.

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Τμήματος προέλευσής τους, προκειμένου να προχωρήσουν στη διαγραφή τους. Η Γραμματεία θα ζητήσει υπηρεσιακά τις βεβαιώσεις διαγραφής από τις αντίστοιχες Γραμματείες. Επίσης καλούνται οι φοιτητές/τριες να αποστείλουν έως την Παρασκευή 25/11 με mail στο mail της Γραμματείας (info@ecec.ihu.gr) σε αρχεία pdf τα κάτωθι επισυναπτόμενα έγγραφα :

1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (Επισυνάπτεται)

2. Την επισυναπτόμενη Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω www.gov.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2022-23

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες απόφοιτοι/ες Α.Ε.Ι. και Ι.Ε.Κ. που κατέθεσαν αίτηση για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, να διαβάσουν προσεκτικά το επισυναπτόμενο αρχείο.

Από τη Γραμματεία

ECEC IHU © copyright 2021, Digio Digital Marketing digio-logo

Μετάβαση στο περιεχόμενο