ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας τα απαιτούμενα από την ειδική́ εφαρμογή́ δικαιολογητικά για το Στεγαστικό Επίδομα πρέπει να αποστέλλονται σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης στην παρακάτω διεύθυνση:

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΜΗΜΑ: ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη

Ταχ.δ/νση: Τ.Θ. 141, Τ.Κ. 574 00 Σίνδος

Ονοματεπώνυμο φοιτητή/φοιτήτριας:

Τμήμα φοιτητή/φοιτήτριας:

Αριθμός Πρωτοκόλλου της αίτησης:

Μαζί με τα δικαιολογητικά να αποστείλετε και την ηλεκτρονική αίτηση του στεγαστικού.”

Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη ΔΙ.ΠΑ.Ε
P.O BOX 141, T.K. 57400 Σίνδος, Θεσσαλονίκη
+30.2310.013522
info@ecec.ihu.gr

IHU - Alexander Campus
P.O BOX 141, P.C. 57400 Sindos, Thessaloniki
+30.2310.013522
info@ecec.ihu.gr

ECEC IHU © copyright 2021, Digio Digital Marketing digio-logo

Μετάβαση στο περιεχόμενο