ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ

Ενημερώνουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ότι η ηλεκτρονική εφαρμογή της σίτισης θα παραμείνει ενεργή έως και την Τετάρτη  31 Ιουλίου 2024.

Ενημερώνουμε ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και των απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών για παροχή δωρεάν σίτισης, θα πραγματοποιείται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στην ηλεκτρονική εφαρμογή (https://sitisi.ihu.gr/ ).

Δικαιολογητικά που αποστέλλονται με email ή όποιο άλλο τρόπο, δεν γίνονται δεκτά. 

Πριν την υποβολή της αίτησης, παρακαλούμε να  διαβάστε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση για παροχή δωρεάν σίτισης σύμφωνα με την ηλεκτρονική εφαρμογή.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για παροχή δωρεάν σίτισης είναι οι γονείς και οι φοιτητές να έχουν υποβάλλει φορολογική δήλωση του οικονομικού έτους 2023.

https://ecec.ihu.gr/wp-content/uploads/ΟΡΟΙ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΚΑΙ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΓΙΑ-ΤΗΝ-ΠΑΡΟΧΗ-ΔΩΡΕΑΝ-ΣΙΤΙΣΗΣ-ΓΙΑ-ΤΟ-ΑΚΑΔ-ΕΤΟΣ-2024-2025-2.pdf

Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη ΔΙ.ΠΑ.Ε
P.O BOX 141, T.K. 57400 Σίνδος, Θεσσαλονίκη
+30.2310.013522
info@ecec.ihu.gr

IHU - Alexander Campus
P.O BOX 141, P.C. 57400 Sindos, Thessaloniki
+30.2310.013522
info@ecec.ihu.gr

ECEC IHU © copyright 2021, Digio Digital Marketing digio-logo

Μετάβαση στο περιεχόμενο