Ανακοινώσεις

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “Φυσικές Επιστήμες στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία”

Το μάθημα “Φυσικές Επιστήμες στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία” του Στ΄ εξαμήνου με διδάσκουσα την κ. Ζωή Κολιπέτρη αναβάλλεται για σήμερα Τρίτη 2/5. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα ανακοινωθεί από τη διδάσκουσα.

Από τη Γραμματεία

Ημερίδα Παρουσίασης & Ενημέρωσης  του Γραφείου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΓΡΑΔΙΜ)

Επισυνάπτονται Πρόσκληση για Πρόγραμμα για την Ημερίδα Παρουσίασης & Ενημέρωσης σχετικά με τη λειτουργία του Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΓΡΑΔΙΜ) το οποίο αποτελεί την πρώτη φάση του Κέντρου Διδασκαλίας  και Μάθησης (ΚΕΔΙΜΑ) του ΔΙΠΑΕ την Τετάρτη 26 Απριλίου 2023 και ώρα 12:00  στην Πανεπιστημιούπολη της Σίνδου στο Αμφιθέατρο Η (τέως Τμήμα Μηχ. Ηλεκτρονικής).

https://ecec.ihu.gr/wp-content/uploads/Invitation_ΓΡΑΔΙΜ_4_23.pdf

https://ecec.ihu.gr/wp-content/uploads/Πρόγραμμα_4_23.pdf

Από τη Γραμματεία

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ” ΤΟΥ Β΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Το μάθημα του Β΄ εξαμήνου “Ξένη Γλώσσα” με διδάσκουσα την κ. Πολυμέρου, δε θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 26/4. Θα βγει ανακοίνωση σχετικά με την αναπλήρωση του μαθήματος.

Η διδάσκουσα

Μαρία Πολυμέρου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ FULBRIGHT GREECE ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α.Ε.Ι.

Πρόγραμμα Ελληνοβρετανικής συνεργασίας για την χορήγηση υποτροφιών κινητικότητας βραχείας διάρκειας στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο πλαίσιο μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών.

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ “ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ” (Β΄ΕΞΑΜ.) ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (Η΄ΕΞΑΜ.)

Από Δευτέρα 24 Απριλίου θα ξεκινήσει η διδασκαλία των μαθημάτων “Παιχνίδι και Μαθησιακό Περιβάλλον” και “Δικαιώματα του Παιδιού” με διδάσκουσα την κ. Καλαϊτζή Χριστίνα, ως εξής :

Δευτέρα 24/4, “Παιχνίδι και Μαθησιακό Περιβάλλον”, Β΄εξαμ. 15.00-18.00
Τετάρτη 26/4, “Δικαιώματα του Παιδιού”, Η΄ εξαμ. 14.00-17.00.

Από τη Γραμματεία

ECEC IHU © copyright 2021, Digio Digital Marketing digio-logo

Μετάβαση στο περιεχόμενο