ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ/ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-23

Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών και σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 13/16-11-2022 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, εγκρίνεται η αίτηση μετεγγραφής / μετακίνησης των φοιτητών/τριών που έλαβαν τους παρακάτω αριθμούς πρωτοκόλλου :

ΑΦΦ 1556/2-11-2022, ΑΦΦ 1565/7-11-2022, ΑΦΦ 1566/7-11-2022, ΑΦΦ 1567/7-11-2022, ΑΦΦ 1568/7-11-2022, ΑΦΦ 1569/7-11-2022, ΑΦΦ 1570/7-11-2022, ΑΦΦ 1583/7-11-2022, ΑΦΦ 1584/7-11-2022, ΑΦΦ 1585/7-11-2022, ΑΦΦ 1586/7-11-2022, ΑΦΦ 1587/7-11-2022, ΑΦΦ 1588/7-11-2022, ΑΦΦ 1589/7-11-2022, ΑΦΦ 1609/8-11-2022, ΑΦΦ 1610/8-11-2022, ΑΦΦ 1613/8-11-2022, ΑΦΦ 1620/8-11-2022, ΑΦΦ 1621/8-11-2022, ΑΦΦ 1622/8-11-2022, ΑΦΦ 1623/8-11-2022, ΑΦΦ 1657/9-11-2022, ΑΦΦ 1661/9-11-2022, ΑΦΦ 1681/14-11-2022.

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Τμήματος προέλευσής τους, προκειμένου να προχωρήσουν στη διαγραφή τους. Η Γραμματεία θα ζητήσει υπηρεσιακά τις βεβαιώσεις διαγραφής από τις αντίστοιχες Γραμματείες. Επίσης καλούνται οι φοιτητές/τριες να αποστείλουν έως την Παρασκευή 25/11 με mail στο mail της Γραμματείας (info@ecec.ihu.gr) σε αρχεία pdf τα κάτωθι επισυναπτόμενα έγγραφα :

1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (Επισυνάπτεται)

2. Την επισυναπτόμενη Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω www.gov.gr

Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη ΔΙ.ΠΑ.Ε
P.O BOX 141, T.K. 57400 Σίνδος, Θεσσαλονίκη
+30.2310.013522
info@ecec.ihu.gr

IHU - Alexander Campus
P.O BOX 141, P.C. 57400 Sindos, Thessaloniki
+30.2310.013522
info@ecec.ihu.gr

ECEC IHU © copyright 2021, Digio Digital Marketing digio-logo

Μετάβαση στο περιεχόμενο