Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)

Επισυνάπτεται η σχετική πρόσκληση της ΕΘΑΕΕ. Όσοι/ες φοιτητές/τριες επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση, μπορούν να αποστείλουν mail στη Γραμματεία με τίτλο “Μητρώο ΕΘΑΑΕ” για να λάβουν το δικαιολογητικό 3 του Κεφαλαίου Δ Προκήρυξης : “Βεβαίωση Τμήματος – ονοματεπώνυμο υποψηφίου/ας”

Από τη Γραμματεία

ECEC IHU © copyright 2021, Digio Digital Marketing digio-logo

Μετάβαση στο περιεχόμενο