ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΦΦ 16.2/75/2-2-2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ

Επισυνάπτεται η Εισηγητική Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων της υπ΄ αριθ. Πρωτ. ΑΦΦ 16.2/75/2-2-2023 Προκήρυξης για πρόσληψη Εντεταλμένου Διδάσκοντα.

Από τη Γραμματεία

https://ecec.ihu.gr/wp-content/uploads/Εισηγητική-Έκθεση-για-Προκήρυξη-Εντεταλμένου-Διδάσκοντα.pdf

ECEC IHU © copyright 2021, Digio Digital Marketing digio-logo

Μετάβαση στο περιεχόμενο