ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΦΦ 16.2/75/2-2-2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ

Επισυνάπτεται η Εισηγητική Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων της υπ΄ αριθ. Πρωτ. ΑΦΦ 16.2/75/2-2-2023 Προκήρυξης για πρόσληψη Εντεταλμένου Διδάσκοντα.

Από τη Γραμματεία

https://ecec.ihu.gr/wp-content/uploads/Εισηγητική-Έκθεση-για-Προκήρυξη-Εντεταλμένου-Διδάσκοντα.pdf

Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη ΔΙ.ΠΑ.Ε
P.O BOX 141, T.K. 57400 Σίνδος, Θεσσαλονίκη
+30.2310.013522
info@ecec.ihu.gr

IHU - Alexander Campus
P.O BOX 141, P.C. 57400 Sindos, Thessaloniki
+30.2310.013522
info@ecec.ihu.gr

ECEC IHU © copyright 2021, Digio Digital Marketing digio-logo

Μετάβαση στο περιεχόμενο