ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΥΔΟΞΟΣ

Σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Xeimerinou_2022-23.pdf) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ξεκίνησαν σήμερα Δευτέρα 24 Οκτωβρίου οι δηλώσεις συγγραμμάτων και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022, μέσω της πλατφόρμας “ΕΥΔΟΞΟΣ” (https://eudoxus.gr/StudentEntryCheck). Η διανομή συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο θα ξεκινήσει σήμερα Δευτέρα 24 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2023.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να έχουν υποβάλει δήλωση μαθημάτων και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

Από τη Γραμματεία

ECEC IHU © copyright 2021, Digio Digital Marketing digio-logo

Μετάβαση στο περιεχόμενο