Εντυπώσεις από επισκέψεις Erasmus καθηγητών του τμήματός μας

Οι ακαδημαϊκοί υπότροφοι του τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία Αναστασία Βατού και Αικατερίνη Κρουσοράτη συμμετείχαν στη Διεθνή Εβδομάδα που διοργάνωσε το Artevelde University of Applied Sciences, Bachelor of Preschool Education στη Γάνδη του Βελγίου το διάστημα 21-24 Φεβρουαρίου 2023. Η μετακίνηση έγινε στο πλαίσιο συμμετοχής σε δραστηριότητα κινητικότητας του προσωπικού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος για διδασκαλία και επιμόρφωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ (ΚΑ103) (2022-2023). Κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Εβδομάδας οι κ. Βατού και Κρουσοράτη εισηγήθηκαν στους προπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος τη διάλεξη με τίτλο «Learning through play and socio-emotional interactions». Επίσης, είχαν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με εισηγητές από διάφορα πανεπιστήμια της Ευρώπης και να συνάψουν συνεργασίες προωθώντας την εξωστρέφεια του τμήματός μας.

24-28/04/2023 (Absalon University, Denmark)
Η επίκουρη καθηγήτρια και τμηματική υπεύθυνη Erasmus του Τμήματος Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Ελένη Τύμπα, συμμετείχε σε εβδομάδα επιμόρφωσης που διοργάνωσε το University College Absalon στην Κοπεγχάγη της Δανίας. Η επιμόρφωση έλαβε χώρα κατά το διάστημα 24-28/04/2023 στα πλαίσια του Προγράμματος Children at Risk του πανεπιστημίου Absalon. Η μετακίνηση έγινε με στόχο τη συμμετοχή σε δραστηριότητα κινητικότητας του προσωπικού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος για επιμόρφωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ (ΚΑ103) (2022-2023). 

Κατά τη διάρκεια της μετακίνησης η κα Τύμπα είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει καλές εκπαιδευτικές πρακτικές, να έρθει σε επαφή με καθηγητές και ερευνητές του πανεπιστημίου αποδοχής και άλλων φιλοξενούμενων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και να διευρύνει το δίκτυο συνεργασιών με άλλα πανεπιστήμια, προωθώντας έτσι την εξωστρέφεια του οικείου πανεπιστημίου.

26-30/09/2023 (Universidad Del Atladico Medio, Canary Islands, Spain)
Η επίκουρη καθηγήτρια και τμηματική υπεύθυνη Erasmus του Τμήματος Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Ελένη Τύμπα, συμμετείχε στη Διεθνή Εβδομάδα που διοργάνωσε το Universidad Del Atladico Medio, στα Κανάρια Νησιά στην Ισπανία.

Η Διεθνής εβδομάδα έλαβε χώρα κατά το διάστημα 26-30/09/2023. Η μετακίνηση έγινε στο πλαίσιο συμμετοχής σε δραστηριότητα κινητικότητας του προσωπικού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος για διδασκαλία και επιμόρφωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ (ΚΑ103) (2022-2023). Κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Εβδομάδας η κα Τύμπα παρουσίασε το Πανεπιστήμιο και το Τμήμα καθώς και τα μαθήματα που διατίθενται για τους εισερχόμενους μέσω Erasmus φοιτητές σε όλους τους προσκεκλημένους καθηγητές άλλων πανεπιστημίων. Την επόμενη μέρα έδωσε διάλεξη σε προσκεκλημένους καθηγητές και φοιτητές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, με θέμα «Η ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών μέσω της παρέμβασης Let’s play & Talk».
Παράλληλα είχε την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με καθηγητές άλλων τμημάτων του εξωτερικού καθώς και με συντονιστές Erasmus άλλων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και να συνάψει συμφωνίες, συντελώντας έτσι στην προώθηση της εξωστρέφειας του οικείου Τμήματος.

Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη ΔΙ.ΠΑ.Ε
P.O BOX 141, T.K. 57400 Σίνδος, Θεσσαλονίκη
+30.2310.013522
info@ecec.ihu.gr

IHU - Alexander Campus
P.O BOX 141, P.C. 57400 Sindos, Thessaloniki
+30.2310.013522
info@ecec.ihu.gr

ECEC IHU © copyright 2021, Digio Digital Marketing digio-logo

Μετάβαση στο περιεχόμενο