Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 από τα έσοδα κληροδοτημάτων, που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

Επισυνάπτεται η σχετική προκήρυξη για κάθε ενδιαφερόμενο/η.

https://ecec.ihu.gr/wp-content/uploads/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΔΑ.pdfάθε

ECEC IHU © copyright 2021, Digio Digital Marketing digio-logo

Μετάβαση στο περιεχόμενο