ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ

Επισυνάπτεται η σχετική Προκήρυξη. Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν τις αιτήσεις τους, όπως περιγράφεται στην Προκήρυξη, έως τη Δευτέρα 13/2/2023. Επισυνάπτονται ακόμα η Αίτηση υποψηφιότητας και η σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.

Από τη Γραμματεία.

https://ecec.ihu.gr/wp-content/uploads/9ΑΞ646ΨΖ3Π-6Λ0-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ-ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ.pdf

https://ecec.ihu.gr/wp-content/uploads/ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-1.docx

https://ecec.ihu.gr/wp-content/uploads/Υ-Δ.docx

ECEC IHU © copyright 2021, Digio Digital Marketing digio-logo

Μετάβαση στο περιεχόμενο